swe-SE
22.09.2015
Landrisk

Kvartalsuppdatering av landriskbedömningar

Kvartalsuppdatering av landriskbedömningar

Stora och små tillväxtländer upplever kraftig turbulens

Även om den globala tillväxten fortsätter att återhämta sig kommer hastighet  inte överstiga 3% för fjärde året i rad. De avancerade ekonomierna uppvisar bättre reslutat : Aktiviteten i USA steg kraftigt under det  andra kvartalet och den gradvisa uppgången forstsätter tack vare både konsumtionen och investeringar i euroområdet.

 

Tillväxtländerna  överskuggas av de svaga råvarupriserna och nedgången i valutakurserna mot dollarn. I ett antal av de större tillväxtekonomierna saktade verksamheten ner (Kina, Turkiet, Sydafrika) eller gick in i recession (Ryssland och nu Brasilien). Den kinesiska aktiemarknadens kollaps och dess konsekvenser på råvarupriserna har endast intensifierat dessa brister. Enligt Coface, kommer landrisken i tillväxtländerna förbli en viktig punkt av vaksamhet i år.

 

Ett antal mindre tillväxtländer, dras ned av stora tillväxtländer

På grund av en försämrad makroekonomisk situation i de stora tillväxtländerna  varnar Coface för en ökning av risknivån i flera mindre länder

  • Malaysia: Riskbedöming A2, på vår negativa bevakningslista. Landet som är beroende av extern efterfrågan  lider till följd av avmattningen i den kinesiska ekonomin (en av sina viktigaste partners) och nedgången i råvarupriserna. De höga nivåerna av hushållens skuldsättning och den offentliga skulden är en risk.
  • Armeninen: Riskbedömning C,  på vår negativa bevakningslista på grund av dess ekonomiska och finansiella beroende av Ryssland och dess politiska instabilitet och försämringen av de offentliga finanserna.
  • Tunisien som  har förlorat den positiva riskbedömingen B sedan mars 2015 kommer med stor sannolikhet  att gå in i recession till följd av terrorattackerna där främst turistsektorn drabbats. Det fortsatta terroristhotet och ökade sociala spänningarna i sektorer som tidigare drabbats av den ekonomiska krisen har raderat de första positiva effekterna av den politiska övergången

 

Latinamerika: bedömningarna av fyra länder nedgraderade ett steg på vår skala

Latinamerika (prognostiserad nedgång 0,2%  2015) genomgick en ny revidering av bedömningarna.

Länder i denna bedöming: Brasilien, Ecuador, Chile och Trinidad och Tobago

Uppdaterad riskbedöming september

 

 

Media Kontakt

 

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com 
 
Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 
Mail : justine.lansac@coface.com

 

Läs hela pressmeddelandet : Kvartalsuppdatering av landriskbedömningar (378,78 kB)
Sidans topp
  • Swedish