swe-SE

Nyheter

18.11.2016
Företagsnyheter

Alla nyheter

29.12.2016
Blogg

Kreditupplysning skyddar företag från risker

Kunder och samarbetspartners är oftast det viktigaste för ett företags framgång. Åtminstone så länge samarbetet fungerar bra och kunderna kan betala för sig.

Läs mer
30.11.2016
Blogg

Minska företagets risker med kundreskontra

För alla företag innebär obetalda fakturor från kunder och partners en stor risk. Arbetet med att följa upp uteblivna betalningar, så att de inte läggs på hög eller byggs på under lång tid, är en förutsättning för ett välfungerande kassaflöde.

Läs mer
29.11.2016
Branschrisk

Infografik sektorrisker

Ta del av vår riskbedömning för Q4 2016.

Läs mer
18.10.2016
Landrisk

Infografik:är den politiska risken ett nytt hot för den globala ekonomin?

Politisk kalender: Avgörande tidsfrister

Läs mer
17.10.2016
Landrisk

Landriskkarta Q3 2016

160 länder under förstoringsglaset.

Läs mer
05.10.2016
Blogg

Tips för företag som vill minimera risker och kreditförlust

Med företagsrisk menas risken för att ett företags intäkter blir lägre än förväntat. Alla företag lever med dessa risker men olika faktorer avgör hur stora de negativa effekterna blir.

Läs mer
30.09.2016
Blogg

Tips för företag som vill optimera sitt rörelsekapital

Rörelsekapital innebär skillnaden mellan ett företags faktiska tillgångar och skulder, och är i förlängningen en kortsiktig indikation på verksamhetens finansiella status.

Läs mer
28.09.2016
Företagsnyheter

Fit to win

Fit to Win plan to transform Coface into the most agile global trade credit partner in the industry, while evolving to a more efficient capital model.

Läs mer
14.09.2016
Landrisk

Kortsiktiga risker reduceras för den franska bilindustrin, men djupgående förändringar är att vänta

Fordonssektorn har uppgraderats till den bästa riskkategorin. Privata köpare återvänder till bilmarknaden och driver upp försäljningen av nya fordon, som förväntas öka med 5,6% under 2016.

Läs mer
05.09.2016
Landrisk

Coface CEE Top 500

Coface presenterar sin åttonde årliga undersökning om Top 500 företag i Central- och Östeuropa. Undersökningen rankar de 500 största företagen inom regionen baserat på omsättningen och analyserar ytterligare fakta så som antalet anställda, ramverk, sektorer och marknader.

Läs mer
31.08.2016
Blogg

Effektiv skuldindrivning med hjälp av en tredje part

Att låna och finansiera är två viktiga ekonomiska aktiviteter. Även institutioner som regeringar förlitar sig till stor del på lån för att finansiera sina mål.

Läs mer
31.08.2016
Branschrisk

Utsikterna för läkemedelssektorn i USA

Ta del av infografik för läkemedelssektorn i USA.

Läs mer
26.08.2016
Blogg

Metoder för att skydda dig mot bedrägeri

Att bli utsatt för kreditbedrägerier kan påverka en verksamhet på olika sätt. Det kan till exempel minska kassaflödet och likviditeten samt göra det mycket svårt att göra investeringar på grund av en brist på kapital.

Läs mer
22.08.2016
Landrisk

Kinas tvåhastighets ekonomi

Kinas ekonomi växte med 6,9% 2015, den långsammaste expansionstakten på 25 år.

Läs mer
29.07.2016
Blogg

4 skäl till att anlita ett inkassoföretag för skuldindrivning

För att lyckas med att driva en verksamhet på ett framgångsrikt sätt krävs att fakturor följs upp och att man får betalat för sina sålda produkter och tjänster. Tyvärr kan man inte alltid förlita sig på att kunder betalar i tid eller ibland ens överhuvud taget.

Läs mer
13.07.2016
Landrisk

Coface Infografik - företag på obestånd i Central-, öst och norra europa

Positiv utveckling men nedgången kommer att vara långsammare än under 2015.

Läs mer
11.07.2016
Blogg

Nyckelfaktorer hos ett framgångsrikt exportkreditinstitut

Under 2012 rådde instabilitet och osäkerhet inom den globala ekonomin. Detta drabbade även Sverige och resulterade i en ökad återhållsamhet hos företag och investerare.

Läs mer
04.07.2016
Landrisk

Infografik Sub-Sahara

Möjligheter trots ihållande kris.

Läs mer
29.06.2016
Blogg

Hur företag kan minska sin kreditrisk

När en bank, en finansiell institution eller ett företag lånar ut pengar till en låntagare ger de ut kredit. När ett företag lånar eller säljer saker på kredit riskerar de att utsättas för ekonomiska påfrestningar på grund av försenade eller uteblivna betalningar.

Läs mer
28.06.2016
Blogg

3 sätt att minimera din kreditrisk

Innovationer och framgångar inom handel och teknologi har gjort 2000-talet till en era av växande nationell och internationell handelsverksamhet. Företag och organisationer av alla former och storlekar har möjlighet att växa och expandera.

Läs mer
Sidans topp
  • Swedish