Coface garanterar en smidig internationell handel

Nyheter

19.07.2017
Ekonomiska publikationer

Alla Coface-publikationer

13.07.2017
Ekonomiska publikationer

Betalningsundersökning företag i Asien 2016 – ökade risker

Coface genomför årligen en undersökning för att analysera företagens betalningstrender och erfarenheter i åtta utvalda ekonomier i (...)

Läs mer
11.07.2017
Företagspublikationer

Coface Landriskkarta för Q2 2017

160 länder under förstoringsglaset.

Läs mer
11.07.2017
Ekonomiska publikationer

Det råder optimism över världsekonomin

I slutet av första kvartalet 2017 undrade vi om den blygsamma globala ekonomiska återhämtningen var något övergående (...)

Läs mer
08.06.2017
Ekonomiska publikationer

Inför Brexit - lämnas brittiska företag att sjunka eller simma?

Ett år efter omröstningen, betraktad som traumatisk, är det dags för Storbritannien att påskynda genomförandet av dess utträde ur Europeiska unionen (EU).

Läs mer
29.05.2017
Ekonomiska publikationer

Coface Focus: Ryssland - från recession till återhämtning

Mellan 1999 och 2008 ökade Rysslands BNP med i genomsnitt nästan 7% per år. Under 2009 ledde nedgången i oljepriserna till en kraftig recession (-7,8%).

Läs mer
16.05.2017
Ekonomiska publikationer

UAE: Betalningsförseningar men exporttillväxt

Coface har för första gången genomfört en betalningsstudie i UAE för att kartlägga större förändringar och rådande trender när det gäller företagsbetalningar.

Läs mer
02.05.2017
Ekonomiska publikationer

Bristen på arbetskraft i Central- och Östeuropa ett växande bekymmer för företagen

Arbetsmarknaderna i Central- och Östeuropa fortsätter att förbättras. Arbetslöshetstalen har nått de lägsta nivåerna som någonsin noterats och de flesta länderna inom regionen har lägre arbetslöshet än EU-genomsnittet.

Läs mer
21.04.2017
Ekonomiska publikationer

Konkurser inom den franska byggbranschen

Med en genomsnittlig ökning av företagskonkurser på 4,2% per år gick 137 520 företag i konkurs mellan 2008 och 2014.

Läs mer
21.03.2017
Ekonomiska publikationer

Infografik: Landriskbedömning Q1 2017

160 länder under förstoringsglaset.

Läs mer
20.03.2017
Ekonomiska publikationer

Tilltagande politiska risker

Politisk risk tycks ha varit i centrum för bekymmer sedan 2016,efter antal artiklar och ledarsidor i ämnet (...)

Läs mer
14.03.2017
Ekonomiska publikationer

Fokus Frankrike 2017

Företagskonkurser i Frankrike: det nya året tog vid där det gamla slutade.Läs mer
14.03.2017
Företagspublikationer

RMB-avskrivningar, åtgärder för kapitalflödet och ny penningpolitik - Vilka är konsekvenserna för kinesiska företagskunder?

Den potentiella avskrivningen av renminbin (RMB), tillsammans med genomförandet av åtgärder av kaptialflödet innebär långvariga problem för Kina.

Läs mer
03.02.2017
Ekonomiska publikationer

Panorama Brasilien: Betalningsundersökningar

Stora utmaningar väntar företag i Brasilien. BNP genomgick en ackumulerad minskning med 7,4% mellan 2015-2016.

Läs mer
24.01.2017
Ekonomiska publikationer

Panorama: Ekonomisk uppgång trots global osäkerhet

2016 inleddes med fallande oljepriser, Brexit under sommaren och valet av Donald Trump under hösten. Kan vi hoppas på mer lugn - eller till och med förbättringar under 2017?

Läs mer
24.01.2017
Ekonomiska publikationer

Landriskkarta Q4 2016

Trots den senaste tidens ekonomiska uppgång kommer osäkerheten fortsätta att dominera det globala ekonomiska klimatet i år.

Läs mer
11.01.2017
Ekonomiska publikationer

Panorama Polen - betalningsförseningar återkommande för polska företag

Coface betalningsundersökning bekräftar att försäljning på kredit används i stor utsträckning av polska företag. Även om kredittider har blivit allmän praxis innebär det inte att fordringar betalas i tid.

Läs mer
30.11.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama Tyskland

Signalerna för den tyska ekonomin är positiva med en hög grad av stabilitet.

Läs mer
29.11.2016
Ekonomiska publikationer

Globala sektorrisker Q4 2016

För detta kvartal är resultatet åter negativt då åtta sektorer har nedgraderats och bara en uppgraderats.

Läs mer
09.11.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama Mexiko

Svårare tider väntar.

Läs mer
18.10.2016
Företagspublikationer

Panorama: Vilken påverkan har den politiska osäkerheten på tillväxten i Europa 2017?

Den brittiska folkomröstningen i juni, parlamentsvalet i Spanien under december 2015 och juni 2016 ...

Läs mer
Sidans topp
  • Swedish