Coface garanterar en smidig internationell handel

Nyheter

21.12.2017
Ekonomiska publikationer

Alla Coface-publikationer

13.12.2017
Ekonomiska publikationer

Focus: Kommer den ekologiska jordbrukssektorn i Frankrike tvingas överge sina principer?

Jordbrukssektorn står inför ett antal utmaningar i Europa inklusive det centrala problemet med hur man delar kunskap och skapar värde.

Läs mer
27.11.2017
Ekonomiska publikationer

Coface Focus / Ny rapport om insolvens i Polen

Insolvenser och företagsrekonstruktioner ökar alltjämt trots en robust ekonomi.

Läs mer
21.11.2017
Företagspublikationer

Coface Focus: Den brittiska bilbranschen och Brexit

Har sektorn slut på bränsle?

Läs mer
09.11.2017
Ekonomiska publikationer

Isoleringen av Qatar: Hanterbar för tillfället, men inte i förlängningen

Den 5 juni 2017 meddelade Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Egypten och Bahrain (känd som kvartetten) att de bryter de diplomatiska förbindelserna med Qatar (...)

Läs mer
08.11.2017
Ekonomiska publikationer

Coface Panorama / Kina och Afrika

I fokus: Kinas handelsrelationer med Afrika

Läs mer
07.11.2017
Företagspublikationer

Infografik: Kinas nya ambitioner i subsahariska Afrika

Obalanserade handelsförbindelser mellan Kina och Afrika som hotas av potentiell minskning av kinesisk efterfrågan.

Läs mer
18.10.2017
Ekonomiska publikationer

Coface Focus /Parlamentsvalet i Argentina

Sedan Mauricio Macri tillträdde i mitten av december 2015 har ekonomin börjat återhämta sig.

Läs mer
26.09.2017
Ekonomiska publikationer

Landriskbedömning Q3 2017

Varje kvartal utvärderar Coface 160 länder med en unik metodik.

Läs mer
07.09.2017
Ekonomiska publikationer

Coface CEE Top 500

Fordon och transportsektorn är ledande i regionen.

Läs mer
07.09.2017
Ekonomiska publikationer

Färre konkurser i Central- och Östeuropa trots tillfällig motvind inom byggbranschen

Trots en viss avmattning förra året kvarstod den genomsnittliga BNP-tillväxten på en solid nivå på 2,9% i Central- och Östeuropa.

Läs mer
19.07.2017
Ekonomiska publikationer

Coface Focus

Tuffa finansieringsvillkor för företag i Gulfstaterna - den dolda effekten av lägre oljepriser.

Läs mer
13.07.2017
Ekonomiska publikationer

Betalningsundersökning företag i Asien 2016 – ökade risker

Coface genomför årligen en undersökning för att analysera företagens betalningstrender och erfarenheter i åtta utvalda ekonomier i (...)

Läs mer
11.07.2017
Företagspublikationer

Coface Landriskkarta för Q2 2017

160 länder under förstoringsglaset.

Läs mer
11.07.2017
Ekonomiska publikationer

Det råder optimism över världsekonomin

I slutet av första kvartalet 2017 undrade vi om den blygsamma globala ekonomiska återhämtningen var något övergående (...)

Läs mer
08.06.2017
Ekonomiska publikationer

Inför Brexit - lämnas brittiska företag att sjunka eller simma?

Ett år efter omröstningen, betraktad som traumatisk, är det dags för Storbritannien att påskynda genomförandet av dess utträde ur Europeiska unionen (EU).

Läs mer
29.05.2017
Ekonomiska publikationer

Coface Focus: Ryssland - från recession till återhämtning

Mellan 1999 och 2008 ökade Rysslands BNP med i genomsnitt nästan 7% per år. Under 2009 ledde nedgången i oljepriserna till en kraftig recession (-7,8%).

Läs mer
16.05.2017
Ekonomiska publikationer

UAE: Betalningsförseningar men exporttillväxt

Coface har för första gången genomfört en betalningsstudie i UAE för att kartlägga större förändringar och rådande trender när det gäller företagsbetalningar.

Läs mer
02.05.2017
Ekonomiska publikationer

Bristen på arbetskraft i Central- och Östeuropa ett växande bekymmer för företagen

Arbetsmarknaderna i Central- och Östeuropa fortsätter att förbättras. Arbetslöshetstalen har nått de lägsta nivåerna som någonsin noterats och de flesta länderna inom regionen har lägre arbetslöshet än EU-genomsnittet.

Läs mer
21.04.2017
Ekonomiska publikationer

Konkurser inom den franska byggbranschen

Med en genomsnittlig ökning av företagskonkurser på 4,2% per år gick 137 520 företag i konkurs mellan 2008 och 2014.

Läs mer
21.03.2017
Ekonomiska publikationer

Infografik: Landriskbedömning Q1 2017

160 länder under förstoringsglaset.

Läs mer
Sidans topp
  • Swedish