swe-SE
19.07.2016
Ekonomiska publikationer

Barometer över globala sektorrisker juli 2016

Barometer över globala sektorrisker juli 2016

För första gången åtföljs de regionala bedömningarna av detaljerade bedömningar av sektorer i 17 länder: USA, Japan, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Spanien, Kina, Indien, Brasilien, Mexiko, Polen, Ryssland, Turkiet, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Sydafrika.

Medan riskbilden för närvarande tycks vara jämnare än under Q1, fortsätter den att uppvisa markanta skillnader från en region till en annan.

 

I synnerhet branschriskerna fortsätter att öka i de framväxande  ekonomierna där 5 av de 6 nedgraderingarna har noterats, medan de har minskat i Europa trots de risker som är kopplade till resultatet av den brittiska  folkomröstningen.

 

Föga förvånande är det sektorer som är kopplade till råvaror som behåller en hög risknivå i alla regioner.

 

Omvänt gäller för de branscher som är beroende av hushållens konsumtion  i tillväxtländer , detta på grund av trenden mot ökade intäkter samt låg inflation som alltjämt är gynnsam för konsumenterna. De främsta undantagen är Brasilien, Sydafrika, Ryssland och Mellanöstern (nedgraderingar i distribution, textilier, bil- och livsmedelsindustrin), där nedskärningar i de offentliga utgifterna, subventioner som undersöks och stramare kreditvillkor påverkar konsumenterna i regionens länder.

 

De senare är också en källa till svaghet för byggsektorn i Asien, där många företag är mycket skuldsatta .

 

 

 

 

MEDIA KONTAKT

Maria KRELLENSTEIN

Tel : +33 1 49 02 16 29 Mail : maria.krellenstein@coface.com 

 

Justine LANSAC

Tel : +33 1 49 02 24 48

Mail: justine.lansac@coface.com

 

Ladda ned denna publikation : Barometer över globala sektorrisker juli 2016 (2,38 MB)
Sidans topp
  • Swedish