swe-SE
24.03.2015
Ekonomiska publikationer

Panorama Överblick Tjeckoslovakien

Panorama Tjeckoslovakien

Tjeckoslovakien är tillbaka på snabbspåret. Efter recession under 2012 och 2013 på grund av finanspolitisk konsolidering samt skuldkrisen i Euroområdet har ekonomin återvunnit sin styrka med en solid tillväxttakt på 2.0% 2014 och skulle få ytterligare fart med 2.5% under 2015 enligt Coface prognos.

 

Analysen av sektorer i detta Panorama fokuserar på fordons- och  detaljhandeln. Avsnittet ’Fordon’ belyser särskilt tillverkningen av personbilar med VW’s Skoda och utländska märken som gör Tjeckoslovkakien till den trettonde största tillverkaren i världen.

Ladda ned denna publikation : Panorama Överblick Tjeckoslovakien (2,90 MB)
Sidans topp
  • Swedish