Coface garanterar en smidig internationell handel
15.07.2013
Ekonomiska publikationer

Uppvisar Brasiliens ekonomi tecken på oroande svagheter?

Brasilien står inför en ekonomisk utmaning.
Denna publikation ger en överblick över ekonomiska utmaningar, sociopolitiska frågor och även en branschanalys.

Den svaga tillväxten och de sociala spänningarna är snarare ett resultat av strukturella problem och relaterar mindre till klassiska ekonomiska principer än till reformer som berör infrastruktur och utbildning. Det innebär också att det inte blir någon minskning vad gäller frekvensen för företagskonkurser. Företagen drar å ena sidan nytta av hushållens efterfrågan, men å andra sidan påverkar räntan och den svaga världskonjunkturen deras prestanda. 

 

Branscher som analyseras i denna publikation är: kemikalie, stål-, bil-, livsmedelsindustrin och  detaljhandeln.

Sammanfattningsvis har landet det som behövs för att inspirera och ge hopp om att denna enorma marknad kommer att ta fart igen!

Ladda ned denna publikation : Uppvisar Brasiliens ekonomi tecken på oroande svagheter? (1,09 MB)

Kontakt


Mikael PETTERSSON

Country Manager - Managing Director
Kungsgatan 33
111 56 Stockholm
SVERIGE
Tel. +46 (0) 8 534 81 500
Mail: mikael.pettersson@coface.com

Sidans topp
  • Swedish