Coface hjälper till att öka den internationella handeln

Vår personalpolicy

MED VÅR GLOBALA NÄRVARO INFÖRLIVAR VÅRA MEDARBETARE COFACE VÄRDERINGAR OCH EXPERTKUNSKAP INOM KREDITFÖRSÄKRINGAR

 
Att ansluta sig till Coface innebär att vara en del av ett internationell koncern och delta i vår strävan för att säkra företags verksamhet och utveckling. Det innebär också att vara en viktig del av ekonomin i ett land. Med en närvaro på alla kontinenter kan vi säkerställa att våra medarbetare är bekanta med respektive lands kultur, något som skapar förtroende hos våra kunder.
FÖRDELNING AV ANSTÄLLDA PER REGION:
Medarbetare per region
 
 
 

COFACE HR POLICY

4 HR ÅTAGANDEN

 

FOKUS PÅ NYA MEDARBETARE

 

Hos Coface deltar alla nya chefer i ett utbildningsprogram under det första anställningsåret. Som en del av utbildningen får de bekanta sig med företagskulturen och lära sig om många av våra affärsområden och skapa ett internt nätverk som är värdefullt för deras egna arbetsrelationer och välbefinnande.

 

UTVECKLA TALANGER

 

Inom några månader efter påbörjad anställning har varje Coface medarbetare tillgång till ett antal olika utbildningsprogram som erbjuds av erfarna företagsledare och lokala specialister. Med tonvikt på risk underwriting , riskanalys, tvister och inkasso ger dessa utbildningar en möjlighet för deltagarna att fördjupa sina kunskaper om kreditförsäkringar.

 

FRÄMJA KARRIÄRUTVECKLING

 

Varje år utvärderar vi medarbetarnas prestation och kompetens. Det gör det möjligt att erbjuda varje medarbetare en rättvis bild av karriärmöjligheter och en föreberedelse för att på ett individuellt plan ta ett större ansvar inom koncernen.

 

BELÖNA PRESTATION

 

Coface strävar efter att erbjuda en incitament baserad kompensationspolicy, där alla anställda får en ersättning i proportion till deras grad av engagemang.

Koncernen erbjuder därför sina mest engagerade medarbetare ytterligare en rörlig ersättning baserad på deras prestation och bidrag till företagets resultat.

KOMBINERAR MÅNGFALD OCH KOMPETENS

nyckeltal

 

  •  mer än 4400 anställda
  •  16 anställda i Sverige
  • 72 nationaliteter
  • 56% kvinnor

 

Med 72 nationaliteter representerade i gruppen lägger Coface ett stort värde i mångfald. Sådan mångfald är avgörande för att vi ska kunna erbjuda skräddarsydda tjänster till företag i 66 länder och samtidigt bibehålla ett gott rykte om god kvalitet. Vi inser värdet i att medarbetare med olika karriärvägar och profiler, som kan förstå lokala marknader, är avgörande för vår verksamhet. Jämn könsfördelning är också en viktig betoning av vår personalpolicy. Kvinnor utgör 56% av vår arbetskraft, och fem av våra 12 ledande befattningar innehas idag av kvinnor.

Sidans topp
  • Swedish