Vårt erbjudande i Kreditförsäkring

Landriskkonferenser

Trender inom den globala utvecklingen

 

LANDRISKKONFERENS I PARIS

 

 

 

CRS Coface 2018

 

 

Konferenserna placerar dig i centrum för diskussionerna mellan internationella experter på ekonomiska och kommersiella frågor. Vi anordnar landriskkonferenser i ca 20 länder varje år.

 

Vår ambition är att hjälpa de som är verksamma i affärsvärlden att ta beslut om sin export och investeringar.

Deltagarna är allt från  inhemska och utländska ekonomer, företagsledare, representanter från bankvärlden och akademiker. De granskar och sammanfattar erfarenheterna under det gågna året, undersöker trender i världsekonomin och utvärderar eventuella effekter på företagens situation.

I Frankrike är det landriskkonferens vid Carrousel du Louvre i Paris den 23 januari 2018.

Du är välkommen att delta och diskutera globala ekonomiska trender och frågor som står inför världsekonomin 2018:

 

  • Västeuropa: kommer politisk risk att minska eller öka 2018?
  • Ska vi vara rädda för Sidenvägen och är det Kinas sätt att hävda sitt ledarskap?
  • Finansmarknaderna: Vilka är riskerna att bubblan spricker?
  • Kan digitalisering motverka ekonomisk stagnation - är det en tillväxtmöjlighet eller riskkälla för företag?

 

REGISTRERA DIG TILL KONFERENSEN

 

 

 

  

Sidans topp
  • Swedish