Coface garanterar en smidig internationell handel
24.01.2017
Landrisk

2017: Ett år av politiska- och bankrisker för tillväxtländer

2017: Ett år av politiska- och bankrisker för tillväxtländer
Protektionism ett hot mot världshandeln

 

Efter två år av långsammare tillväxt i världen bör utsikterna förbättras något 2017 (en ökning från 2,5% till 2,7%).

Den svaga utvecklingen i världshandeln skulle kunna förvärras ytterligare genom återkomsten av protektionistiska åtgärder till följd av valet av Donald Trup. På kort sikt kommer dessa åtgärder ha en mindre effekt på USA:s ekonomi i slutet av cykeln (+1,8%) än det kommer att ha på andra länder som exporterar mycket till USA: Centralamerika (särskilt Honduras,  El Salvador, Mexiko och Ecuador) och vissa asiatiska länder (till exempel Vietnam och Thailand).

Med tanke på Mexikos starka beroende av export till USA (som står för 7% av BNP) och mot bakgrund av högre inflation och fallande investeringar nedgraderar Coface landriskbedömningen till  B.  Argentina kommer dock att vara relativt immun mot " Trump-effekterna” och efter ett svårt år bör de kunna skörda frukterna av sina reformer. Coface uppgraderar därför sin landriskbedömning för Argentina till B.

 

Politiska risker  alltjämt ett stort  problem under 2017

 

Bland de avancerade ekonomierna är det Europa som står inför störst politisk osäkerhet i väntan på resultaten av ett antal avgörande val samt uppgifter om de exakta villkoren för Brexit. Under de senaste åren har Coface politiska *riskindikator för Europa ökat med i genomsnitt 13 punkter för Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och Storbritannien.

Den politiska risken i tillväxtländer är högre än någonsin och drivs av ett socialt missnöje och ökade säkerhetsrisker. CIS (på grund av Ryssland med ett resultat på 63%* av 100% 2016) och regioner i  Nordafrika /Mellanöstern (Turkiet och Saudiarabien, båda med ett resultat på *62%) visar de största riskerna bland de stora tillväxtekonomierna. Uppkomsten av politiska och sociala frustrationer i Sydafrika är faktorer som bidragit till nedgraderingen av bedömningen till C.

 

Säkerhetsrisker som omfattar terroristattacker , konflikter och mord, är en ny faktor i den framväxande indikatorn politisk risk. Föga förvånande är dessa högst i Ryssland och Turkiet.

 

Kreditrisker: höga nivåer av företagsskulder är ett hot mot banksektorn i utvecklingsländer

De ökade kreditrisker kan anta olika former beroende på land.

 

Nivån på konkurser bör fortsätta att minska i de utvecklade ekonomierna. Den negativa aspekten är dock att antalet nya bolag som bildas ofta är lägren än nivåerna före krisen ( -19,8% i Tyskland, -5,1% i USA och -4,1% i Italien mellan 2015 och toppnivåerna före krisen). Lån till högt skuldsatta företag anstränger de tillgängliga resurserna för snabbväxande och unga företag.

 Överdriven företag skuldsättning är ett annat problem för tillväxtländer . Företag i Kina har de högsta nivåerna av skuld (motsvarande mer än 160% av BNP) och denna skuld ökade med 12 procentenheter av BNP mellan andra kvartalet 2015 och andra kvartalet 2016. Andelen osäkra fordringar i banksektorn ökar kraftigt i Ryssland, Indien, Brasilien och Kina, medan kreditvillkoren skärps.

 

Uppgraderingar i Europa och Sub-Sahara

Detta är första gången sedan mitten av 2015 som Coface har gjort fler uppgraderingar än nedgraderingar i sina bedömningar av landrisk.

 

Spanien har uppgraderats till A3 medan Island och Cypern, där risker relaterade till kapitalkontroller minskar, nu bedöms till A2 respektive B. Centraleuropeiska länder fortsätter att förbättras i rangordningen bland de 160 länder som bedömts av Coface. Estland (A2), Serbien (B), och Bosnien-Hercegovina (C) har alla sett förbättringar i sina affärsmiljöer och tillväxten i dessa länder når bekväma nivåer. Bulgarien (A4) har bekräftat sin återhämtning tack vare en måttlig tillväxt och fortsatt konsolidering av banksektorn.

 I Sub-Sahara är det främst de mindre länderna som mår bättre än de större ekonomierna. Två av de bästa resultaten i regionen uppvisas av Ghana (B), som klarade sitt demokratiska mognadsprov i december och nu har en god förvaltning av de offentliga finanserna och Kenya (A4) som har sett ett uppsving av turism och ökade offentliga investeringar.

 

Landriskbedömning Coface flera uppgraderingar

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA KONTAKT

Maria KRELLENSTEIN

Tel : +33 1 49 02 16 29

Mail : maria.krellenstein@coface.com

 

Justine LANSAC

Tel : +33 1 49 02 24 48

Mail : justine.lansac@coface.com

 

Läs hela pressmeddelandet : 2017: Ett år av politiska- och bankrisker för tillväxtländer (267,53 kB)
Sidans topp