Coface garanterar en smidig internationell handel
28.06.2016
Blogg

3 sätt att minimera din kreditrisk

Innovationer och framgångar inom handel och teknologi har gjort 2000-talet till en era av växande nationell och internationell handelsverksamhet. Företag och organisationer av alla former och storlekar har möjlighet att växa och expandera. När det kommer till affärer finns det dock alltid en del risker som går hand i hand med dessa möjligheter. Det är till exempel svårt att värja sig mot kreditförluster och försenade betalningar från kunder. Speciellt för mindre verksamheter och verksamheter som arbetar med import eller export blir det viktigt att ta säkerhetsåtgärder för att minimera dessa risker. Det finns flera typer av sådana säkerhetsåtgärder man som företagare kan ta. En av dessa är att teckna en exportförsäkring som täcker upp vid förluster. Följande är några andra åtgärder som kan hjälpa till att säkra betalningar:

 

Bakgrundskontroller och kontrakt

Innan du gör affärer med en ny kund eller samarbetspartner bör du se till att göra en ordentlig bakgrundskontroll. Genom att skapa dig en bild av intressentens verksamhet, finansiella situation, affärsetik osv. kan du lättare ta beslut om huruvida det är en god idé att erbjuda kredit eller ingå i ett samarbete. Ett annat sätt att skydda sig är att skriva kontrakt mellan er. Kontraktet måste vara tydligt och skrivet enligt praxis samt vara förstått och undertecknat av båda parter för att vara gällande. I kontraktet kan du specificera hur betalningsprocesser och krediter ska hanteras.

 

Teckna passande försäkringar

Varje verksamhet bör se till att teckna relevanta försäkringar som passar den sektor man verkar i och den typ av affärer som görs. Genom att ha en bra försäkring kan du reducera risken för förluster och minska påverkan av uteblivna och försenade betalningar. Ett bra alternativ för den som handlar med krediter kan här vara att teckna en kundkreditförsäkring.

 

Använd automatiserade fakturor

En automatiserad betalningsprocess kan hjälpa företaget att strömlinjeforma sin affärsprocess och upprätthålla kassaflödet. Med hjälp av e-fakturor kan du skicka fakturor direkt till kunden och spara tid samtidigt som du kan erbjuda flexibla betalningsalternativ. Med e-fakturor får du dessutom en bättre översikt över din verksamhets finansiella situation och kan lättare fatta smarta beslut.

 

Förutom dessa åtgärder kan även bra relationer med kunder och affärspartners leda till effektivare betalningar. Dessa relationer kan dock påverkas av skulder och pådrivning, vilket är ett av skälen till att många företag använder sig av en tredje part för inkassoärenden. Om du vill veta mer om kreditförsäkringar, inkassotjänster eller vill teckna en leveransförsäkring kan du vända dig till Coface.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp