Coface garanterar en smidig internationell handel
31.08.2017
Blogg

3 tips för företag som arbetar med internationell handel

Företag som arbetar med internationell handel måste vara medvetna om risker som i längden kan komma att påverka lönsamheten och affärsrelationer

Uteblivna betalningar är en viktig anledning till att svårhanterliga kostnader och likviditetsproblem uppstår. Ett bra sätt att komma till rätta med problem av det slaget är att lära känna kunder och samarbetspartners ordentligt. Få en en god inblick i deras förutsättningar, finansiella situation och eventuella problemområden.

 
Dina kunders risker kan enkelt bli ditt eget problem, men om du följer upp dina affärskontakter och deras verksamheter så kan du föregå försenade inbetalningar och de obekväma konflikter som riskerar att bli följden av ett sådant scenario.

 
Hur gör man då detta? Ett bra sätt att försäkra dig mot risker är att ta hjälp av ett företag som specialiserat sig på kreditförsäkringar och andra lösningar som minimerar företagsrisker. De erbjuder lösningar som bland annat följande:

 
Tradeliner

 
Utmärkt lösning för B2B-företag och som kan skräddarsys helt efter företagets unika behov. Denna kreditförsäkring skyddar mot insolvens och uteblivna betalningar (kommersiell risk), men även mot politiska risker och konsekvenserna av naturkatastrof.

 
Cofanet

 
Ett online-verktyg som gör det enkelt för dig att analysera dina kunders kreditvärdighet och som också gör det möjligt för dig att hantera dina olika försäkringslösningar på ett smidigt sätt. Inom ramarna för Cofanet kan du också göra riskbedömningar och ta hjälp av användbara exportfunktioner.

 
Inkasso

 
I de fall som dina kundsamarbeten leder till fordringar och uteblivna betalningarkrävs kompetenta inkasso-insatser. Genom att anlita en extern part sparar du tid och kan fortsätta fokusera på arbetet. Samtidigt förbättras dina möjligheter att upprätthålla en god relation till din gäldenär vilket ökar chansen för ett bättre samarbete framöver.

 
Satsa på säker internationell handel - stärk din lönsamhet och optimera företagets riskhantering med hjälp av Coface. De är en professionell aktör med expertis inom kreditlösningar för företag världen över. Kontakta dem redan idag för mer information om deras tjänster.

 
“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp