Coface garanterar en smidig internationell handel
22.06.2015
Blogg

Affärskreditförsäkring

För att ett företag ska kunna växa är det viktigt att skydda sig mot risken för ekonomiska förluster. Ett företags ekonomi kan påverkas om kunder eller andra aktörer inte kan betala på grund av exempelvis insolvens. Risken för företaget är inte bara att drabbas av ekonomiska svårigheter utan i värsta fall även konkurs. Därför är det viktigt att vidta åtgärder som minskar eventuella risker och följder av obetalda kundkrediter.

Coface är ett företag som erbjuder kundkreditförsäkring för företag. Med en sådan försäkring kan man skydda sig mot förlorade intäkter till följd av obetalda krediter eller betalningar som inte kommer in i tid. Både små, enskilda och stora, multinationella företag kan ha nytta av en sådan tjänst eftersom det gör det lättare att driva företaget framåt utan oron för de risker som kan vara förenade med en affär. De tjänster som Coface erbjuder är skräddarsydda för att passa det enskilda företaget eller en specifik affär. De har lång erfarenhet av den här typen av finansiella tjänster och kan därför på ett effektivt sätt eliminera riskerna som finns med affärer av olika slag.

Förståelse för den lokala marknaden är något som är av största vikt för företag som erbjuder affärskreditförsäkring. Det är något som Coface verkar ha. Tack vare ett stort och brett nätverk kan de även erbjuda smidiga inkassotjänster. Vid internationella affärer kan det vara svårt att veta vilka lagar och regler som styr indrivning av obetalda krediter och det är därför viktigt att ha en god juridisk kompetens. Finkänslighet gentemot kunden är något annat som är viktigt för att göra ett framtida eller fortsatt samarbete möjligt, och något som Coface har tagit fasta på när de utformat sina tjänster.

I tillägg till en bra affärskreditförsäkring erbjuder Coface även riskanalys inför en affär. Riskanalysen omfattar bakgrundskontroll av företaget och en analys av omvärldsfaktorer, såsom det politiska läget etc., som kan innebära en risk för affären. Efter analysen förses företaget med råd som grundar sig på resultatet av analysen och som kan användas som riktlinjer för att undvika risker. Försäkringen hjälper företag att öka sitt kassaflöde vilket ökar möjligheterna för företaget att växa utan att behöva oroa sig för ekonomiska risker.

Affärskreditförsäkring,inkassotjänster och riskanalyser är några av de tjänster som erbjuds av Coface. På deras hemsida kan man läsa mer om de olika tjänsterna och vad man bör tänka på inför en affär.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp