Coface garanterar en smidig internationell handel
06.11.2018
Blogg

Allt du behöver veta om riskbedömning

Vid internationell handel finns det många saker som kan påverka förutsättningarna, inte minst nya regler och föreskrifter. Det är dock inte bara regeringarna som påverkar, även andra faktorer som exempelvis naturkatastrofer, krig, skandaler, konkurser och mycket mer kan förändra villkoren för din verksamhet. Vi går igenom varför det är så viktigt att bedöma risker vid handel med företag från andra länder. I slutändan handlar det trots allt om ditt företags framgång och överlevnad.

Vad är riskbedömning
En riskbedömning går ut på att du tar in relevant information, undersöker vilka riskfaktorer som finns. Till stor del handlar det om att undersöka hur sannolik risken är jämfört med hur stora konsekvenserna kan bli. En risk som både har hög sannolikhet och allvarliga konsekvenser behöver prioriteras och hanteras så fort som möjligt. Det finns naturligtvis flera sätt att bedöma risker men en av de viktigaste variablerna är informationen som du får in. Du behöver så korrekt information som möjligt för att kunna grunda dina bedömningar.

Fördelar med att bedöma risker
Genom att bedöma risker kan du ta fram en plan för hur dessa ska hanteras. Detta gör din verksamhet mindre sårbar eftersom det alltid finns en åtgärdsplan om och när något händer. Det är alltid bättre att ha koll på riskerna genom att utföra en riskbedömning än att inte känna till de alls, speciellt om riskerna kan ha så stora konsekvenser att de hotar företagets verksamhet och framtid.

Användbara verktyg för riskbedömning
Det finns många olika typer av verktyg när det kommer till att utföra riskbedömningar, från färdiga mallar till verktyg som hjälper dig att få in relevant information från nätet. Det finns verktyg som hjälper dig att få in mer generella risker, exempelvis inom ett land eller en bransch, samt mer specifika risker, exempelvis hur stor risk du tar när du gör affärer med ett specifikt företag. Dessa typer av riskanalyser blir snabbt en viktig del av verksamheten.

Utforska möjligheterna med internationell handel
Så gott som alla företag som växer hamnar i en situation där de funderar på att expandera till andra marknader eller börja göra affärer med företag från andra länder. Det är väl värt att använda riskanalystjänster för att ta reda på vilka förutsättningar just din planerade satsning har.

Riskbedömning för internationell företagsmiljö
När det kommer till affärer mellan företag kan risken variera på flera sätt. Det finns dock många saker du kan göra för att minimera risken så mycket som möjligt när du gör internationella affärer, bland annat kan du använda dig av ett inkassobolag som erbjuder kreditförsäkring och andra typer av sätt att hantera riskerna. Väljer du ett internationellt erkänt inkassobolag kan du även få hjälp med ekonomiska bedömningar vid internationell handel.

Sidans topp