Coface garanterar en smidig internationell handel
28.09.2017
Blogg

Att tänka på vid riskbedömning på global nivå

Företag stöter dagligen på olika typer av risker av olika karaktär. De kan vara direkt kundrelaterade och visa sig i form av fordringar eller uteblivna inbetalningar som i sin tur påverkar likviditeten negativt. Utöver det kan även marknaden i stort komma att innebära svårigheter.

Verksamheter som arbetar med global handel är extra utsatta och då av alltifrån politiska risker, makroekonomiska risker och andra typer av landrisker. Men det finns sätt att skydda sig på, och mycket handlar om att förebygga dåliga kundsamarbeten via exempelvis riskbedömning, och effektiv uppföljning av uteblivna inbetalningar.

I samband med handel på internationell nivå gäller det att tänka på bland annat följande:

Lokala regler och praxis

I olika länder gäller olika regler gällande exempelvis betalning, fakturering, skatter, momsdeklaration, rapportering och liknande. För att kundsamarbetena ska fungera på ett smidigt och effektivt sätt är det viktigt att titta närmare på och riskanalysera de rådande förutsättningarna. På så vis blir det lättare att överblicka affärsklimatet och ta fram  fungerande handelsstrategier. En kreditförsäkring kan också fungera bra som analysverktyg i samband med riskanalys för företag.

Språk och nätverk

För att komma vidare på den internationella marknaden gäller det att behärska språken i länderna där företaget har kunder. Om kommunikationen inte fungerar finns det annars risk för att även fakturering och orders inte når fram som de var tänkta. Man kan också ha stor nytta av att etablera ett brett nätverk med partners och kunder. Ett kreditförsäkringsföretag med god insyn i olika hörn av den internationella marknaden kan stötta upp i samband med att verksamheter söker ny mark och samarbeten.

Lagar och juridik

Liksom regler, praxis, normer och språk så varierar även juridiken mellan olika länder. Detta påverkar i sin tur hur man som företag kan agera i samband med inkassering av fordringar eller liknande. För att minimera risken för att svårlösta konflikter uppstår med kunderna så är det då ett bättre alternativ att ta professionell hjälp av en extern part med god insyn i lagar och juridik.

Coface är ett kreditförsäkringsföretag som guidar organisationer och företag till lönsamma och riskbefriade kundsamarbeten. De erbjuder även användbara marknadsanalyser och inkassotjänster. Kontakta dem redan idag  för mer information.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp