Coface garanterar en smidig internationell handel
16.07.2013
Landrisk

Brasiliens ekonomiska kris: Finns det möjlighet för en kickstart?

Brasiliens svagheter

Som urtypen för ett tillväxtland klarade Brasilien den stora krisen 2009 med glans. Fyra år senare, har sociala protester börjat uppmärksamma fel i tillväxtmodellen. Medan ojämlikheten är på nedgång är den fortfarande betydande. På grund av en stram arbetsmarknad och stora brister i infrastrukturen har den ökända "Brazil Cost" lagt en tung börda på företagens resultat.

 

STRUKTURELLA PROBLEM SOM HAR HAMNAT I FOKUS

Den brasilianska tillväxtmodellen som drivits av en hög konsumtion har brutit samman. Brasilien är i en paradoxal situation med den lägsta tillväxten av alla BRIC-länderna (mindre än 3% under 2013 mot 4,8% för de genomsnittliga tillväxtländerna) och med ihållande inflation. Denna kvasi-stagflation som är en av orsakerna till den nuvarande social oron har sitt ursprung mer i "Brazil Cost" än i penningpolitiken. Många strukturella problem blir nu kortsiktiga frågor: trycket på arbetsmarknaden, besvikelse på produktivitet, brist på kvalificerad arbetskraft, en betydande ökning av enhetsarbetskostnaderna samt att infrastrukturen kämpar för att hänga med.

 

TROTS SINA SVAGHETER ÄR BRASILIEN ALLTJÄMT ATTRAKTIVT FÖR FÖRETAG

Brasilianska företag påverkas till följd av långsam tillväxt och höga räntor. Mot denna bakgrund har de svårt att betala sina skulder och Coface har noterat en kraftig ökning av betalningsincidenter där Brasilianska företag är involverade. Frågan om 'Brazil Cost" är ett stor hinder för flera sektorer:

  • Det ökade lönetrycket urholkar konkurrenskraften för den kemiska industrin
  • Energikostnaderna lägger en börda på stålindustrin
  • Låg utbildningsnivå för små livsmedelsproducenter är ett allvarligt hinder för införandet av ny teknik och för att få tillgång till subventionerade krediter

Trots dessa svagheter är Brasilien fortfarande en lovande marknad med riskbedömingen A3 (acceptabel risk) det vill säga samma nivå som Kina och Polen.

Den Brasilianska strukturen har två stora fördelar:

  • Ett starkt stöd från myndigheterna som bland annat innefattar inslag av protektionism och skattelättnader inom känsliga sektorer
  • En stark motståndskraft mot efterfrågan från medelklassen särskilt inom två sektorer som fortsatt går bra: fordons industrin där investeringarna är fortsatt starka och även detaljhandeln.  
Läs hela pressmeddelandet : Brasiliens ekonomiska kris: Finns det möjlighet för en kickstart? (137,08 kB)

Kontakt


Steffen FINK

Head of Coface Nordics
Jens Ravns Vej 11 C
DK-7100 Vejle
Telefon: +45 76 41 92 93
steffen.fink@coface.com

Sidans topp