Coface garanterar en smidig internationell handel
21.11.2013
Landrisk

Byggsektorn är överrepresenterad bland franska företagskonkurser med risker som kommer att fortsätta att öka under 2014

Byggsektorn fortsatt kostsam
Byggsektorn fortsatt kostsam

Byggsektorn är för närvarande i något av en paradoxal situation. Mer än en av tre företagskonkurser i Frankrike kommer fortfarande från denna sektor trots den relativt motståndskraftiga fastighetsmarknaden under krisen 2008-2009. I slutet av oktober 2013 omfattades över 20.000 företag (+5% under ett år), med 78% inom bygg-och anläggning. Situationen inom fastighet och konstruktion är mindre allvarlig, men nedgången var mer markant (konkurser ökade med 3,5% och +9% på ett år).

En annan viktig skillnad är att det nu finns allt fler konkurser bland äldre och större företag var sårbarhet ökat på grund av den utdragna ekonomiska krisen.

 

Ekonomisk utsatthet förvärras av brist på möjligheter

Företagen står inför en svag efterfrågan som kan ses med en viss nedgång i fastighetspriserna, något Coface uppskattar vara undervärderat med 30%. Denna nedgång har en inverkan på aktiviteter genom en nedgång i investeringar och hushållens konsumtion.

 

Under 2014 förväntar Coface en ökning med 7% av konkurser inom byggbranschen

Coface är fortsatt försiktiga vad gäller utsikterna för byggbranschen under 2014. Byggloven för morgondagens arbetsplatser minskade med -16% i slutet av september vilket innebär att det inte kommer att bli någon verklig eller varaktig återhämtning för nybyggnation innan det andra kvartalet 2014.

Läs hela pressmeddelandet : Byggsektorn är överrepresenterad bland franska företagskonkurser me... (162,01 kB)

Kontakt


Steffen FINK

Head of Coface Nordics
Jens Ravns Vej 11 C
DK-7100 Vejle
Telefon: +45 76 41 92 93
steffen.fink@coface.com

Sidans topp