Coface garanterar en smidig internationell handel
05.09.2016
Landrisk

Coface CEE Top 500

Coface CEE Top 500

 De största aktörerna drar nytta av det gynnsamma affärsklimatet i Central- och Östeuropa.

 

• Ökad omsättning + 4,2%

• Polen vinner igen, Tjeckien  klättrar till andra plats följt av Ungern

• Sektorer: 12 av 13 sektorer rapporterar ökad omsättning - endast olja och gas upplever alltjämt svårigheter

 

2015 var ett bra år för Central- och Östeuropa. Den genomsnittliga BNP-tillväxten var 3,3% jämfört med 2,6% 2014. Privatkonsumtionen steg till följd av sjunkande arbetslöshet och höjda löner.  Även EU-bidrag stöttade investeringar. Sammanfattningsvis har Central- och Östeuropa haft en blomstrande ekonomi. Men hur presterade de största företagen?

 

 

MEDIA KONTAKT/

Verena SCHWARZ

Tel. +43 (0)1 515 54-540

verena.schwarz@coface.com

Läs hela pressmeddelandet : Coface CEE Top 500 (73,62 kB)
Sidans topp