Coface garanterar en smidig internationell handel
13.01.2014
Branschrisk

Coface Sektor Panorama – Med fokus på Textilindustrin

Coface Sektor Panorama – Med fokus på Textilindustrin
Uppgradering av risker till ’måttlig’ inom detaljhandeln och bilindustrin i Nordamerika samt inom tjänstesektorn i framväxande Asien.

I Asien och Nordamerika fortsätter den stora efterfrågan att förbättra branschriskerna.  Enligt riskindikatorn (1) som utvecklats av Coface ekonomer är förbättringen av kreditrisker fokuserad på  dessa regioner.

Nordamerika – Risker inom bilindustrin och detaljhandeln lättade från  ’medel’ till ’måttlig’, till följd av en positiv utveckling av hushållens konsumtion.

Bilindustrin har sett nyförsäljningen av bilar återvända till nivåer före krisen parallellt med att tillverkarnas kassaflöde har ökat med 19% under det senaste året.

 

Kreditrisken inom tjänstesektorn i framväxande Asien  är måttlig. Omsättningen och lönsamheten har ökat märkbart vad gäller företagstjänster inom bl.a. IT och teknik. Den växande kinesiska medelklassen inom hela regionen har ökat turismen i de asiatiska länderna. En trend som kommer att gynnas av de kinesiska konsumenternas ökade inkomster under de kommande åren.

 

I Västeuropa stabiliseras riskerna i takt med att euroområdet reser sig  ur lågkonjunkturen. Men den svaga inhemska efterfrågan i Sydeuropa påverkar riskerna i den europeiska sektorn, varför ingen sektor har måttlig kreditrisk ännu.

 

Innovation är nyckeln till framgång för textilindustrin i Europa

Av de tre regioner som granskats hade textil- och konfektionsindustrin kreditrisk ’medium’  till följd av stora omvälvningar som orsakats av globaliseringen och efterfrågechocker från en ström av finansiella kriser. Textilindustrin i Europa är relativt stabil, men försäljningen inom klädbranschen lider på grund av den minskade konsumtionen. Situationen i Frankrike bekräftar textilindustrins nyvunna energi.  Antalet konkurser inom denna sektor har nästan halverats sedan 2009.

 

Den europeiska textilindustrin förbli konkurrenskraftig trots billiga produkter från tillväxtländerna, men den verkliga nyckeln till framgång ligger i innovation. Kampen för att överleva har tvingat många företag att investera i tekniska textilier, generellt sett på nischmarknader. De skandinaviska länderna var de första att ta innovationssprång genom att omstrukturera sin textilindustri. I Sverige investerar man traditionellt sett mer än i övriga Europa på forskning och utveckling, motsvarande 3,4%  av BNP jämfört med 2,25% i Frankrike och ca 1,5% i Spanien och Italien. Man investerar även i utbildning av ingenjörer för att möta industrins verkliga behov.

 

Drivkraften för innovation har verkligen uppvisat resultat. Men kan stabiliteten vara bestående i en sektor med risk för prisfluktuationer för råvaror, med ett behov av att finansiera innovation och hotet om konkurrens från tillväxtländerna? Innovation är inte hugget i sten och för att fortsätta upprätthålla uppgången i den europiska textilindustrin måste strategin som ledde till dess återkomst följas. En av de största tillgångarna är förmågan att leverera till olika marknader, eftersom tekniska textiler kan användas inom en rad olika områden, bland annat sport, möbler, medicin, jordbruk och miljö. Genom sin satsning på forskning och utbildning bidrar textilindustrin till utvecklingen inom andra sektorer och den positiva trenden mot specialisering, särskilt i Europa och Frankrike.

 

(1)    Coface riskindikator är baserad på förändringar i finansiella uppgifter som offentliggjorts av över 6.000 noterade företag från tillväxtländer i Asien, Nordamerika och Europeiska Unionen. Den är baserad på förändringar i omsättningen, lönsamheten, (netto)skuldsättningsgraden, kassaflödet och fordringarna

 

Den är indelad i riskklasserna: måttliga, medium, hög och mycket hög

Läs hela pressmeddelandet : Coface Sektor Panorama – Med fokus på Textilindustrin (156,62 kB)

Kontakt


Steffen FINK

Head of Coface Nordics
Jens Ravns Vej 11 C
DK-7100 Vejle
Telefon: +45 76 41 92 93
steffen.fink@coface.com

Sidans topp