Coface garanterar en smidig internationell handel
26.09.2013
Landrisk

Coface Sektor Panorama för tredje kvartalet 2013

Coface Panorama Sektor
 COFACE NEDGRADERAR SIN KREDITRISKBEDÖMING INOM TRE AFFÄRSOMRÅDEN: KEMIKALIE-, LÄKEMEDELS- OCH FORDONSINDUSTRIN.

Riskökning som noterats sedan april 2012 omfattar:

Kemikalier: risken rör sig från "medium" till "hög" i Europa och i framväxande asien.

I Europa minskade lönsamheten inom kemiindustrin med 19% under ett år på grund av svag efterfrågan och en ökande konkurrens från amerikanska exportörer. I framväxande Asien, främst Kina, har små och medelstora företag blivit de första offren efter en avmattning i kreditförsörjningen.

Läkemedel: Risken är hög

I framväxande Asien och i Nordamerika noterar vi en relativ stabilisering (risken anses måttlig respektive medel). I Europa, påverkas apoteken (vars försäljning och marginaler faller) och även distributörer av åtgärder som vidtagits för att minska tillväxten av vårdutgifter.

 

Den europeiska fordonsindustrin - den mest drabbade sektorn, risken har nedgraderats till mycket hög.

 

Fordonsindustrin i Turkiet och Ryssland- är det värt risken?

Internationella grupper inom denna sektor söker sig till tillväxtmarknaderna, i synnerhet Turkiet som är starkt exportinriktad med sina konkurrenskraftiga kostnader och Ryssland som håller sig flytande med en stor och dynamisk inhemsk marknad.  Att satsa på dessa två intressanta marknader är djärvt men deras potential överstiger riskerna.

 

 

 

 

 

Läs hela pressmeddelandet : Coface Sektor Panorama för tredje kvartalet 2013 (172,97 kB)

Kontakt


Steffen FINK

Head of Coface Nordics
Jens Ravns Vej 11 C
DK-7100 Vejle
Telefon: +45 76 41 92 93
steffen.fink@coface.com

Sidans topp