Coface garanterar en smidig internationell handel
01.07.2013
Företagsnyheter

Coface forsätter sin expansion i centraleuropa

Coface exapanderar ytterligare i centraleuropa
Från och med den 1 juli 2013 träder Kroatien in i EU, detta samtidigt som Coface lanserar sina kreditförsäkringstjänster för att möta den allt mer växande efterfrågan från företag i denna region.

Med en närvaro på den kroatiska marknaden sedan 1998 har Coface tidigare erbjudit tjänster inom affärsinformation och inkasso. Under dessa år har Coface utvecklat en fördjupad förståelse för lokala förhållanden och företagens behov. Kroatiska företag och även de som exporterar till Kroatien kan nu dra full nytta av Coface kompetens för att förebygga och skydda kreditrisker kopplade till sina affärstransaktioner, samt fördelarna med Coface kraftfulla internationella nätverk. Affärsstöd kommer att tillhandahållas av ett lokalt team,som arbetar i närhet med gäldenärer och kroatiska kunder. Försäkringarna  kommer att utfärdas av Coface i Österrike.

Läs hela pressmeddelandet : Coface forsätter sin expansion i centraleuropa (125,00 kB)

Kontakt


Steffen FINK

Head of Coface Nordics
Jens Ravns Vej 11 C
DK-7100 Vejle
Telefon: +45 76 41 92 93
steffen.fink@coface.com

Sidans topp