Coface garanterar en smidig internationell handel
14.05.2014
Landrisk

Coface kvartalsvisa undersökning av kreditrisker: En granskning av 14 sektorer

Coface kvartalsvisa undersökning
Stablilisering av branschrisker i Nordamerika och Europa men en källa till oro i tillväxtekonomierna i Asien.

 

VÄSTEUROPA: MOT BAKGRUND AV TIDIGARE TECKEN PÅ STABILISERING, FLERA SEKTORER FORTSÄTTER VISA HÖG RISK

Medan lågkonjunkturen i Västeuropa verkar gå mot sitt slut har det ännu inte påvisats någon betydande förbättring av risksektorerna. Under det första kvartalet 2014 kvarstår den höga kreditrisken i synnerhet inom metall, -bil och byggnadssektorn. Metallindustrin som är beroende av bygg- och fordonsindustrin står inför en stadig nedgång i omsättning och lönsamhet. Vi är alltjämt vaksamma när den gäller den europeiska bilindustrin trots en positiv utveckling de senaste sex månaderna till följd av ökad försäljning. Därför kvarstår dessa sektorer i kategorin ’mycket hög risk’.

Byggnadssektorn, för närvarande i kategorin ’hög risk’, har sett en nedgång i orderintag på europeisk nivå (en minskning med 10% under januari 2014 jämfört januari 2013)och priserna är generellt sett på tillbakagång. Till skillnad från Tyskland och Danmark där det finns en viss återhämtning, har sektorn drabbats hårt av det minskade antalet bygglov som utfärdats i södra Europa, Frankrike och även Storbritannien.

 

NORADMERIKA: GYNNSAMT LÄGE

Nordamerika fortsätter uppvisa förbättrade resultat. Soliditeten ökar successivt med en stabilisering av riskbedömningen. De flesta branscher anses "medelhög risk" och utsikterna på kort sikt är gynnsam inom flera sektorer.

Dessa inkluderar verkstadssektorn  och fordonssektorn. Kreditrisken inom textil-och konfektionssektorn är också stabil med 6.000 jobb  som förväntas

skapas och mer än 4 miljarder dollar i investeringar som planeras under 2014.

 

Växande Asien: metallindustrin nedgraderas till "mycket hög risk"

Till skillnad från Västeuropa och Nordamerika med alltmer stabila risker är framväxande Asien en ny källa till oro. Avmattningen i Kina belyser strukturella svårigheter som påverkar företagens lönsamhet. Sektorer som lider av överkapacitet  stå nu inför nya utmaningar som omstrukturering.

Detta är fallet inom metallindustrin där företagessaneringar åtföljs av ökad risk.

 

Enligt Coface undersökning av Kina, ett land som producerar 49% av världens stål, drabbades 80% av företagen av utebliven betalning under 2013, den högsta nivån under de senaste tre åren. I detta sammanhang är metallindustrin i tillväxtekonomierna i Asien för närvarande den enda sektorn som nedgraderats av Coface till "mycket hög risk" som är den högsta risknivån.

                                                                                                  

 

Kontakt


Steffen FINK

Head of Coface Nordics
Jens Ravns Vej 11 C
DK-7100 Vejle
Telefon: +45 76 41 92 93
steffen.fink@coface.com

Sidans topp