Coface garanterar en smidig internationell handel
15.10.2015
Branschrisk

Coface uppdaterad riskbedömning oktober 2015

Coface uppdaterad riskbedömning oktober 2015
Även om den globala tillväxten avmattas varierar dynamiken  fortfarande kraftigt i hela världen. Coface har reviderat sin riskbedömning för tre sektorer detta kvartal: fordonssektorn i tillväxtekonomierna i Asien, energisektorn i de tre undersökta områdena, och ITK i Västeuropa. Trots svårigheterna i oljeindustrin förblir Nordamerika  det minst riskfyllda området, tack vare en fortsatt stark aktivitet
Energisektorn: risken har intensifierats i de tre undersökta regionerna

Den nya nedgången i oljepriserna har föranlett Coface att nedgradera energisektorn i de tre undersökta områdena. De utgör nu en "hög" risknivå. De ledande oljebolagen minskar sina investeringar, vilket försvagar oljeservicebolagen.

  •  Nordamerika, som redan hade nedgraderats  ett steg  april 2014, förblir hårdast drabbat av nedgången i oljepriserna trots uppgången i ekonomin under det 2: a kvartalet. Samt de drastiska nedskärningar i investeringar, prospektering- och produktionsbolagen har en hög skuldsättning och priserna är föremål för prispress.
  • I Västeuropa har branschen drabbats av att en del länder stoppar utvecklingen av skiffergas och av kollapsen i oljepriset, vilket tvingar vissa företag att minska sina investeringar.

 

Effekterna i tillväxtekonomierna i Asien har varit mindre kännbara trots avmattningen i Kina, eftersom den offentliga karraktären av de ledande oljebolagen förser dem med garantier. Det kommer dock att bli stora konsekvenser för aktörer med sämre tillgång till offentlig finansiering.

 

Fordonssektorn i  tillväxtländerna i  Asien nedgraderas till "medium" risk, med tanke på den ekonomiska nedgången

Försäljningstillväxten sjönk till 2,6% i Kina under de första åtta månaderna  2015. Avmattningen i den kinesiska ekonomin och ökad konkurrens har påverkat verksamheten för tillverkarna som måste anpassa sig till en "ny tillväxt standard" långt ifrån  nivåerna i det förflutna.

 

Risken reduceras för IKT, med stöd av återhämtningen i Europa

Riskbedömningen för ITK- sektorn är nu densamma för alla geografiska områden eftersom risknivån för Västeuropa nu är "medium". Lägre kostnader i kombination med utveckling av nya videoplattformar har bidragit till att hålla uppe efterfrågan tack vare ökad privatkonsumtion.

 

Även om de har nått en viss mättnad kan företagen i tillväxtekonomierna i Asien bygga vidare på andra reläer såsom utvecklingen av 4G. I Nordamerika står aktörer  inför ett starkt konkurrenstryck inom telekommunikation med utmanare som Facebook och Google.

 

 

Media Kontakt

 

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com 
 
Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 
Mail : justine.lansac@coface.com

Läs hela pressmeddelandet : Coface uppdaterad riskbedömning oktober 2015 (213,76 kB)
Sidans topp