Coface garanterar en smidig internationell handel
09.12.2015
Branschrisk

Den europeiska kvalitativa modellen för vinproduktion står emot konkurrensen

Den europeiska kvalitativa modellen för vinproduktion  står emot konkurrensen
Den europeiska kvalitativa modellen för vinproduktion  står emot konkurrensen medan den spanska är mer sårbar.
  • Vinkonsumtionen minskar i Europa men ökar i resten av världen
  •  2027 kommer efterfrågan ledas av Kina och USA
  •  60% av vinproduktionen och nästan två tredjedelar av exporten härrör från Europa
  •  Tre produktionsmodeller samexisterar i Europa
  • Risker och möjligheter för Europa - vinkonsumtionen växer i Kina, men ökad konkurrens från den nya världen

Vinproduktionen i Europa - en blandning av kvalitet och kvantitet

Världens vinproduktion domineras av Italien, Frankrike och Spanien, som tillsammans står för 48% av den totala vinproduktionen. Vart och ett av dessa tre länder har sin egen produktionsmodell. Dessa samexisterande modeller bygger på kompletterande produktpositioner , tydligt identifierbara genom sina exportstrukturer.

 

 Den franska marknadspositionering bygger på värdeskapande. Förhållandet mellan exportvärdet och volym är respektive två och fem gånger högre än i Italien och Spanien. Italien har ett mellanläge som växer mot den kvalitativa modellen. Italiens ökning av dess kvalitet är liknande den i Frankrike. För alla tre länder har skördeytorna minskat(-12% i Frankrike, 20% i Italien och -18% i Spanien), i linje med den nedåtgående produktionstrenden kopplad till omstrukturering. Ändå kvarstår Spaniens skördeyta, i genomsnitt 35% högre än i grannländerna.

 

Spanien blev världens ledande vinexportör, i volym, under 2014, men även  mest utsatt av de tre modellerna när det gäller konkurrens från den nya världen. Detta beror på positionering av produktlinjerna. (låg och mellan nivå

 

Rankingen  vänds upp och ner med  Kina och USA som världsledande konsumenter år 2027

Rankning vinkonsumtion

Frankrikes ställning som världsledande vinkonsument (med 43,8 liter vin per år och per person 2013), börjar plana ut. Den europeiska vinkonsumtionen minskar också (ned med 17.000 hektoliter mellan 2003 och 2013). Coface förutspår att 2027 kommer den högsta efterfrågan kommer från Asien. Populariteten  i Kina väntas öka, tack vare den växande medelklassen, vilket skulle kunna öka trefaldigt med 2022. Vinimporten väntas öka kraftigt för att möta efterfrågan. Under de senaste sex åren  uppgick  importen till cirka 1,8 miljarder dollar och 238.000 extra ton vin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europeiska aktörer försvagas på sikt

För närvarande står de tre ledande europeiska tillverkarna för två tredjedelar av vinexporten. Men kommer Europa inför den ökande konkurrensen från den nya världen att kunna behålla sin position inom vinhandeln?

 

Medan de traditionella exportörerna står emot  minskar produktionen i Europa (med undantag för Spanien).  Frihandelsavtalet mellan Kina, Australien, Chile och Nya Zeeland ger fördelar för deras vin exportörer, som nu är undantagna från skatt. Detta innebär att de traditionella exportörerna möter ökad konkurrens på den inom segmentet låg och mellannivå.  De lägre valutakurserna i Chile och i Sydafrika stärker dessutom deras priskonkurrenskraft. Den afrikanska marknaden har alltjämt en låg nivå av vinkonsumtion men anses ha en stark tillväxtpotential, medan potentialen för Asien är ännu högre.

 

MEDIE KONTAKT/

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com 
 
Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 
Mail : justine.lansac@coface.com

Läs hela pressmeddelandet : Den europeiska kvalitativa modellen för vinproduktion står emot kon... (278,87 kB)
Sidans topp