Coface garanterar en smidig internationell handel
04.03.2015
Landrisk

Effekterna av lägre oljepriser i Latinamerika

Effekterna av lägre oljepriser i Latinamerika

Latinamerika är en stor producent av råvaror och den senaste tidens nedgång i oljepriserna påverkar regionens länder på olika sätt. Vilka länder kan dra nytta av detta- och varför påverkas andra negativt?

 

Oljepriserna har varit i fritt fall under de senaste månaderna, från sin topp på 114,81 dollar den 20 juni 2014 till 48,47 USD den 28 januari 2015 (se diagram 1). På utbudssidan har den senaste skiffer revolutionen i USA ökat produktionen i landet till den högsta nivån på tre decennier. I motsvarighet till  Kina, som är den viktigaste konsumenten (12% av den totala oljeförbrukningen) som har krävt lägre volymer till följd av avmattningen i BNP-tillväxten. OPEC’s beslut den 27 november för att hålla produktionen på samma nivåer bidrog till att pressa ner priset. Målet bakom OPEC's beslut är att avskräcka investeringar i nya skifferfält, eftersom det minskar deras relativa lönsamhet.

 

Effekterna av oljepriserna i Latinamerika beror på hur länge dessa lägre priser kommer att pågå, och varierar beroende på de olika länderna i regionen.

 

Venezuela är det land som drabbas mest och IMF förutspår att för varje $ 10 nedgång i oljepriserna kommer handelsbalansen minska med 3,5% av BNP. Med tanke på deras nettooljeexport är Colombia och Ecuador det andra och tredje mest känsliga länderna till nedgången i oljepriserna.

 

Oljepriser graf!

 

 

 

I motsvarighet, Chile, Brasilien, Argentina och Peru tenderar att påverkas positivt av handelsbalansen. Men på medellång sikt kan lägre priser  påverka investeringsplanerna i bränsle negativt i Argentina och Brasilien.

Latinamerika olje länder

 

 

prognos för colombia, chile och argentina

 

I Colombia bör aktiviteten förbli fortsatt stark. Tillväxten kommer att fortsätta att ledas av den inhemska marknaden, främst på grund av investeringar i infrastruktur, subventionerade bostäder och hushållens konsumtion. Den senaste tidens nedgång i oljepriserna försämrade handelsvillkoren, vilket påverkar valutan och sätter ett tryck uppåt på priserna.

 

I Chile har aktiviteten varit långsammare sedan sista kvartalet 2013 och det tredje kvartalet 2014 nådde sin långsammaste tillväxttakten sedan 2009 (+ 0,8% jämfört med ett år tidigare).  Detta förknippas främst med lägre kopparpriser, som påverkar handelsbalansen och investeringsplaner. Exporten i Chile står för 27% av BNP och hälften av exportkorgen består av mineralråvaror. En skattereform, som undertecknades i slutet av september 2014 bidrar också till att minska företagens förtroende.

 

Argentina transiteras alltjämt genom ett scenario av kaos.. Det finns en brist på internationella reserver och skuldsituationen har ännu inte lösts. Coface förutspår att BNP har minskat med 1,5% under 2014 och med -1% 2015%, till följd av vikande hushållskonsumtion i samband med hög inflation, den försämrade arbetsmarknaden och lågt förtroende om framtida scenario.

 

med fokus på viktiga sektorer

Gruvdrift i Chile

Koppar som den viktigaste exportvaran  kommer att bibehållas, men scenariot är utmanande. Mining är en hörnsten i den chilenska ekonomin. Landet är den största producenten av koppar (ungefär en tredjedel av världens försörjning) och producerar också guld, silver, molybden, järn och kol. Koppar är ansvarig för 50% av Chiles export och 15% av bruttonationalprodukten. Stigande produktionskostnader kan också utgöra ett hot mot segmentets resultat.

 

Byggsektorn i Colombia

Som en kontrast mot det negativa perspektivet från oljeindustrin, har denna industri möjligheter i en miljö med stark tillväxt och dålig infrastruktur. Colombia har presterat bra under de senaste åren och likaså byggsektorn. Det har i själva verket varit en av höjdpunkterna i ekonomin.

 

 

Bilindustrin i Argentina

 Ett svagt ekonomisk scenario påverkar branschen. Argentina är den tredje största bilmarknaden i Latinamerika och världens 23 ° största fordonsproducent. Det motsvarar ungefär 5% av BNP, eller 20% av industriproduktionen. Men aktiviteten var en besvikelse under 2014, främst på grund av landets nuvarande ekonomiska scenario och dess inverkan på konsumenternas förtroende och köpkraft.

 

Läs hela pressmeddelandet : Effekterna av lägre oljepriser i Latinamerika (178,29 kB)
Sidans topp