Coface garanterar en smidig internationell handel
16.11.2015
Landrisk

Egypten: långsam återhämtning och strukturella utmaningar - påverkan på kreditrisken

Egypten: långsam återhämtning och strukturella utmaningar - påverkan på kreditrisken
  • Förbättrad politisk stabilitet,
  • Ekonomiska reformer och utländska investeringar stöder Egyptens ekonomiska återhämtningen
  • Våra prognoser indikerar en tillväxt på 4,4% för 2015/2016
  • Egypten är fortfarande beroende av donationer och FDI från GCC-länderna
  • En viss återhämtning inom turism- och fordonssektorn  även om säkerhetsfrågor och den bräckliga ekonomiska återhämtningen utgör utmaningar

 

BÄTTRE EKONOMISKA UTSIKTER

Efter att ha drabbats hårt  i samband med revolutionen 2011 börjar Egyptens ekonomi  att komma tillbaka på rätt spår tack vare förbättrad politisk stabilitet, ekonomiska reformer och utländska investeringar. Myndigheterna meddelade nyligen en reell tillväxt på 4,1% för 2014/2015 (räkenskapsåret som löper från juli till juni), jämfört med 2,2% för 2013/2014.  Dessa  resultat har drivits av tillväxten inom tillverkningsindustrin, ökade intäkter inom turismindustrin (efter en nedgång till följd av  oroligheterna) och en gynnsam baseffekt. På efterfrågesidan var den viktigaste orsaken till tillväxt den privata konsumtionen. Coface bedömer att tillväxten kommer att öka till 4,4% för 2015/2016.

 

 

Återhämtningen är dock fortfarande bräcklig och utmanas av dubbla underskott och säkerhetsfrågor.

 

MEDIE KONTAKT/

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com 
 
Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 
Mail : justine.lansac@coface.com

Läs hela pressmeddelandet : Egypten: långsam återhämtning och strukturella utmaningar - påverk... (134,57 kB)

Se även


Panorama Egypten

Sidans topp