Coface garanterar en smidig internationell handel
06.05.2014
Landrisk

Elektronikindustrin i Asien: Klar dynamik med ökade risker

Elektronikindustrin
INNOVATION: TILLVÄXT GENERERAR KREDITRISKER
 
TRE STORA RISKER HOTAR ELEKTRONIKSEKTORN I ASIEN
Risk nr. 1: Den växande klyftan i kapaciteten för FoU-investeringar vad gäller medelstora och mycket stora företag

Innovationer finns i båda ändarna av marknaden med tillverkare av halvledare som erbjuder allt mer komplexa produkter och jättarna som skapar nya erbjudanden (t.ex. Google med Android). Dominansen av dessa stora företag, vars marknadsandelar fortsätter att växa har lett till lägre lönsamhet och lägre marginaler för mindre företag. Denna påverkan är till nackdel för tillverkare av halvledare i centrum för innovation, som måste investera mer i forskning och utveckling med tanke på snabba förändringar.

 

Risk nr. 2: Ökade risker inom elektronikbranschen i Kina

En tredjedel av den globala elektronikproduktionen sker i Kina. Men kinesiska företag inom denna sektorn drabbas särskilt hårt av den ökade pressen på kostnader och marginaler, vilket Coface studie om betalningsbeteende bekräftar. Antalet förfallna betalningar inom denna sektor ökar. År 2013 översteg 44% av förfallna betalningar 60 dagar jämfört med 25% för 2012.

 

Risk nr.3: Konkurrensen från Kina påverkar andra aktörer på den asiatiska marknaden, främst Hong Kong och Taiwan

Hong Kong och Taiwan vars ekonomier är beroende av Kina är mycket sårbara för nedgången i deras huvudsakliga kommersiella uttag.

I Hong Kong har detta beroende ökat i och med att hela branschen nu är outsourcad till Kina. När det gäller Taiwan är elektronikföretagen större än deras motsvarigheter i Hong Kong och befinner sig längre fram i produktionskedjan. De är mycket beroende av aktivitetsnivån på sina köpare och har själva drabbats hårt av den minskade efterfrågan från den inhemska marknaden (Kina) och exporten (USA, Europa och i allt högre grad Asien).

 

TILLVÄXTFAKTORER TROTS ÖKADE RISKER

För att komma ur denna nedgång måste den asiatiska elektronikindustrin återuppfinna sig själv. Den har många starka sidor: betoningen på innovation i ljuset av en allt snabbare inkurans av produkter och även möjligheten för medelstora företag att anpassa sig till en förändrad efterfrågan av konsumenter.

 

På medellång sikt kommer tillväxten att drivas av bland andra, elektronik ombord (bil- och flygindustrin), elektronik för den medicinska sektorn och elektronik som uppfyller kraven från den åldrande befokningen i utvecklade länder.

Läs hela pressmeddelandet : Elektronikindustrin i Asien: Klar dynamik med ökade risker (136,99 kB)

Kontakt


Steffen FINK

Head of Coface Nordics
Jens Ravns Vej 11 C
DK-7100 Vejle
Telefon: +45 76 41 92 93
steffen.fink@coface.com

Sidans topp