Coface garanterar en smidig internationell handel
22.09.2015
Blogg

Eliminerande av kreditrisk

En systematisk hantering av krediter kan vara till stor hjälp för företag. Att sälja produkter och tjänster på kredit är ett vanligt förekommande fenomen inom organisationer, men företag lider ibland förluster på grund försenade betalningar och då kunderna visar sig oförmögna att betala tillbaka sina skulder. Speciellt utsatta är mindre företag, där en utebliven betalning kan påverka företagets rörelsekapital och där igenom hindra verksamheten i sitt dagliga arbete. Av dessa skäl bör det övervägas att vända sig till en kredithanteringstjänst för eliminerande av kreditrisk.

Coface erbjuder följande tjänster och lösningar genom vilka företag kan få hjälp med att hantera sina kundförluster:

  • Expertrådgivning där man granskar och utvärderar kredithistoriken hos företagets kunder. Detta resulterar sedan i grundliga rapporter utifrån vilka företaget kan ta välinformerade beslut för framtiden.
  • Kreditförsäkring som skyddar företaget mot de risker och förluster som en obetald faktura kan innebära.
  • Ett team av experter som kontinuerligt analyserar de globala marknaderna för att förutspå trender och skulder som kan påverka företagets kunder, och på det viset försäkra företaget mot förluster.
  • Skräddarsydda lösningar för alla typer av företag och verksamheter för att tillgodose varje behov.
  • Inkassotjänster som underlättar för företag att följa upp och driva in skulder. På Coface arbetar juridikkunniga personer och företaget har en stor kunskap och ett brett nätverk som underlättar dessa känsliga ärenden.
  • En faktureringstjänst för kunderna där en tredje part köper ut företaget och tar över fakturorna.
  • Det ökade rörelsekapitalet bidrar till ett eliminerande av kreditrisk och underlättar för företaget att utforska nya marknader och målgrupper.
  • Coface arbetar med att skapa en stark tillväxt för företag världen över.

Coface är en koncern som arbetar med kreditförsäkring och kredithantering och erbjuder sina tjänster till företag verkande inom en rad olika branscher. Koncernen skräddarsyr lösningar för sina kunder för att minimera deras kreditrisker. Coface arbetar internationellt och har kunder i fler än 200 länder och har lyckats skapa sig ett rykte inom branschen.

"Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface."

Sidans topp