Coface garanterar en smidig internationell handel
30.03.2018
Blogg

Ett bra inkassobolag

Om ditt företag har svårt att få betalt från en kund som inte betalar sin faktura i tid eller rent av inte vill betala sin faktura kan det vara en bra idé att anlita inkassobolag. Första steget är att själv skicka en betalningspåminnelse till kunden angående fakturan, vilket i de allra flesta fall är fullt tillräckligt. En betalningspåminnelse har inga specifika krav på hur den ska utformas eller se ut. Det finns inte heller några lagar eller regler som säger att du måste skicka en betalningspåminnelse innan du går vidare till ett inkassobolag.

Vanligtvis handlar en utebliven betalning om att någon slarvat bort en faktura eller att den glömts bort. För att bibehålla affärsrelationer är det en bra idé att skicka en betalningspåminnelse eller ringa ett samtal för att påminna om fakturan innan inkassokrav. Om kunden fortfarande inte betalar fakturan även efter påminnelse är det dags att gå vidare till ett inkassoföretag.

Skicka fordran själv eller använd inkassoföretag

Man kan som företag själv driva i en skuld och skicka inkassokrav. Nackdelarna med detta är att det är en kostnad, dels i tidsåtgång för personal och dels för att ditt företag inte har något skydd för eventuella rättsliga kostnader som kan uppstå i samband med indrivning av skulden. När man använder sig av ett bra inkassobolag för att sköta inkassotjänster ingår i vissa fall juridiskt ombud så att skulden drivs in på rätt sätt.

Rättsliga påföljder vid utebliven betalning

Skulle den situationen uppstå att kunden trots påtryckningar och inkassokrav inte vill betala eller bestrider din faktura kan det vara aktuellt med rättsliga påföljder. Detta är antingen att ansöka om betalningsföreläggande eller stämning hos tingsrätten. Det mest förekommande alternativet är betalningsföreläggande som hanteras av kronofogden.

Om kunden fortfarande bestrider kravet om betalning har inte kronofogden mandat att besluta om betalningsföreläggande eftersom de inte kan göra bedömningen om kravet är korrekt eller inte. Vid begäran går ärendet vidare till tingsrätten där betalningskravet bedöms av domstol. Domstolen beslutar om fordringen är korrekt eller ej. Vid fällande dom kan beslut om utmätning tas.

Ett företag med erfarenhet

Coface är ett världsledande företag inom inkasso- kredittjänster med över 70 års erfarenhet. Totalt har koncernen 4300 anställda i 66 länder och arbetar med kunder i mer än 220 länder över hela världen. Kontakta Coface idag för trygga och effektiva inkassotjänster eller riskbedömning.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp