Coface garanterar en smidig internationell handel
26.06.2015
Blogg

Exportkredit

Uteblivna eller sena betalningar har alltid varit ett problem och orosmoment för företag. Särskilt för de företag som sysslar med export eftersom riskerna verkar öka med avstånd och risken för missförstånd ökar när affärerna sker mellan olika länder och kulturer. Just därför utgör export en ekonomisk risk för företag. Det finns ett otal exempel då kunder på grund av insolvens eller det politiska läget i landet har orsakat kritiska situationer för företag. I värsta fall kan en utebliven betalning leda till att företaget går i konkurs.

Att teckna en kreditförsäkring kan vara ett sätt att skaffa sig ett exportskydd. Ett företag som erbjuder sådana försäkringar är Coface. De gör grundliga undersökningar av kundens eller företagets bakgrund för att ta reda på vilka risker som finns med en eventuell affär. Således minskar risken att råka ut för en kund med dåliga finanser eller som tenderar att utebli med betalningar. Utifrån rapporten som sammanställs efter en riskanalys kan företag som handlar med andra länder göra en bättre bedömning av riskerna inför en affär och även lättare kunna ta beslut om man ska genomföra en affär, som man är tveksam inför, eller inte. Ett annat problem som man kan stöta på vid export är att köparna kan ställa krav på längre kredittider. Detta kan för många, i synnerhet mindre, företag innebära svårigheter när det gäller finansiering. Ett sätt att lösa problemet på är att ansöka om export kredit.

Genom en exportförsäkring från Coface kan företag säkra sin ekonomi utan att behöva oroa sig för långa kredittider eller betalningar som är sena eller uteblivna. På så sätt kan företaget bevara sitt kassaflöde och fortsätta sin verksamhet utan avbrott. Med en stabil och säker ekonomi kan företaget dessutom mer riskfritt utöka och expandera sin verksamhet. Att ansöka om export kredit kan därför var ett bra sätt för företag att säkra sin tillväxt.

Coface har lång erfarenhet av kreditförsäkringar och andra tjänster som underlättar affärer för företag. Tack vare deras tjänster har företag i hela världen kunnat genomföra affärer utan risk för förlorade intäkter vilket i flera fall har varit en bidragande orsak till företagens tillväxt.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

 

Sidans topp