Coface garanterar en smidig internationell handel
06.11.2014
Landrisk

Färre konkurser i Polen - men för hur länge?

Panorama företagskonkurser Polen
MÅTTLIG OPTIMISM

Under de sista månaderna 2013 och under det första kvartalet 2014 ökade inte enbart den inhemska konsumtionen av dagliga nödvändigher utan även utsikterna för Polens viktigaste exportmarknader förbättrades. Detta kan ses som en följd av återhämtningen, om än långsam, i eurozonen.

 

 
ANALYSEN AV SEKTORER GER EN BLANDAD BILD
  • Byggbranschen: ljus i slutet av tunneln
  • Detaljhandeln:  försiktiga konsumenter och hård konkurrens
  • Transportsektorn: Känslig för externa handelsstörningar

  

Hur kommer den externa turbulensen inverka på antalet konkurser i Polen i framtiden?

 

Den nuvarande situationen på utländska marknader genererar ett antal risker för den polska ekonomin.  Den Polska exporten begränsas av en avmattning i den ryska ekonomin, samt av en besvikelse vad gäller återhämtningen i euroområdet. Det senare ger ännu större risk  eftersom 53% av Polens export går till euroområdet, med Tyskland som representerar 26% av den totala exporten.

Läs hela pressmeddelandet : Färre konkurser i Polen - men för hur länge? (262,23 kB)

Kontakt


Steffen FINK

Head of Coface Nordics
Jens Ravns Vej 11 C
DK-7100 Vejle
Telefon: +45 76 41 92 93
steffen.fink@coface.com

Se även


Panorama Polen

Sidans topp