Coface garanterar en smidig internationell handel
12.08.2015
Blogg

Fakturabelåning för enkel och flexibel finansiering

Kredithantering är en viktig aspekt för att uppnå en framgångsrik och stabil verksamhet. Att sälja varor och tjänster på kredit kan innebära risker. En av riskerna är att kunder blir oförmögna att betala i tid på grund av insolvens, konkurs eller det politiska läget i landet. En obetald kredit orsakar i regel problem för företag som är i behov av ett jämnt kassaflöde för att få verksamheten att fungera.

Ett sätt att undvika förluster till följd av obetalda krediter är att anlita ett företag som erbjuder hjälp med kredithantering. Coface erbjuder både försäkringar och andra tjänster som kan hjälpa företag att hantera sina krediter på ett säkert och framgångsrikt sätt. En försäkring täcker den förlust som företaget annars hade lidit vid en obetald kredit eller faktura medan kredithanteringstjänsterna hjälper företag att fatta rätt beslut vid affärer eller betalningar. Experterna hos Coface gör grundliga utredningar av betalningshistorik och kan utifrån detta råda sina klienter i fråga om de risker som eventuellt kan föreligga en affär.

Coface erbjuder även fakturabelåning och försäljning av fakturor åt sina kunder. Följande frågor och svar kan vara till hjälp för den som funderar på att ta hjälp av någon av dessa tjänster.

Vad är fakturaförsäljning?

En kundfaktura är en fordran som ett företag har till en kund. Genom att sälja fakturan kan företaget snabbt få in de pengar som kunden skulle ha betalat och samtidigt lämna över ansvaret för indrivningen till det företag som köpt fakturan. Genom fakturaförsäljning kan ett jämnt kassaflöde bevaras utan risk för störningar.

Varför fakturabelåning?

Ett annat sätt att garantera sina finanser är genom fakturabelåning. Genom att använda kundfordringar som säkerhet kan företag låna pengar för att förbättra likviditeten eller kassaflödet. Fördelar med denna metod är bland annat att:

  • Kassaflödet kan hållas på en jämn nivå. Ett stadigt kassaflöde är en förutsättning för att ett företag ska fungera.
  • Investeringar och expanderingar kan göras utan störningar eller avbrott till följd av obetalda kundkrediter.

 De faktureringstjänster som Coface erbjuder sina kunder hjälper företag att sköta sin verksamhet på ett enkelt och smidigt sätt.

 “Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp