Coface garanterar en smidig internationell handel
29.01.2016
Blogg

Finansiering

För att en verksamhet ska fungera smidigt krävs att det finns ett konstant kassaflöde. Inkomsterna används bland annat för att införskaffa och amortera på inventarier, finansiera produktion och förpackning, för transportkostnader och inte minst för att betala ut löner till de anställda i företaget. Ett företag är alltså helt och hållet beroende av en säker finansiering för att fungera.

Men hur mycket framförhållning man än har och hur mycket man än planerar, är vissa faktorer omöjliga att styra över. Ett företag som säljer produkter och tjänster på kredit är beroende av att kunderna betalar sina fakturor i tid för att upprätthålla kassaflödet och ha tillräckligt med rörelsekapital för att driva verksamheten framåt. I allra värsta fall kan obetalda fakturor orsaka såpass grava skador på företagets ekonomi att de tvingas till att gå i konkurs. För att försäkra sig om att inte hamna i den här typen av situation kan företaget använda lösningar för flexibel finansiering.

Coface arbetar med kreditförsäkring och kredithantering och erbjuder en rad olika lösningar för att upprätthålla finansiering av företag. En av de mest populära lösningarna är kreditförsäkringen. Coface erbjuder skräddarsydda försäkringar som anpassas efter varje företags egna förutsättningar och behov. En kreditförsäkring erbjuder ett hållbart skydd, vare sig det handlar om mindre företag eller stora multinationella bolag.

Att teckna en kreditförsäkring hos Coface innebär att försäljningen försäkras, utvecklingen kan finansieras, risker kan täckas och marknader utvärderas. Försäkringen fungerar på ett förebyggande sätt där företagets kunder världen över analyseras för att förutse eventuella betalningssvårigheter och andra risker. När en risk påträffas kan därför åtgärder snabbt vidtas och företagets tillgångar skyddas. Ytterligare tjänster som Coface erbjuder är skuldindrivning, riskbedömning och analys, avtals- och investeringsförsäkringar samt trendspaning inom den globala utvecklingen.

Eftersom att Coface arbetar aktivt i 66 länder finns en stor kunskap och nära kontakt med kunden och dennes marknad. Anställda hos bolaget har stor lokalkännedom och arbetar enligt landets gällande regler och lagar. Om du är intresserad av att veta mer om de olika lösningarna för säker finansiering kan du besöka Coface hemsida för att läsa mer.

Sidans topp