Coface garanterar en smidig internationell handel
29.05.2015
Landrisk

Företagskonkurser i Frankrike

Företagskonkurser i Frankrike
Företagskonkurser i Frankrike i slutet av april 2015. Siffrorna fortsätter att långsamt förbättras -2,7% på ett år

Den gynnsamma utvecklingen från 2014 fortsätter. Antalet företagskonkurser minskade i en takt jämförbar med den i slutet av 2014. Kostnaden för de 62 473 företagskonkurserna var 3,9 miljarder euro och hotade 174 786 arbetstillfällen. Denna trend återspeglar specifikt tillfälliga effekter på hushållens konsumtion i samband med lägre oljepriser och förbättringar av företagens marginaler.

 

Franska konkurser per månad

 

De mest drabbade sektorerna

Det var en kraftig nedgång i konkurser i företag med en omsättning mellan 2,5 och 10 miljoner euro samtidigt som det bland större företag (över 10 miljoner euro) ökade från början av året, men med en nedgång  i april.

När det gäller de 100 största konkursernas omsättning, var det tre sektorer som utmärkte sig: Metaller (15% av det totala antalet), Bygg (17%) och tjänster till privatpersoner (5%).

Dessa var också de tre sektorerna av de elva granskade som upplevt ökningar i obestånd.

 

 

Konkurser per sektor
Läs hela pressmeddelandet : Företagskonkurser i Frankrike (386,43 kB)
Sidans topp