Coface garanterar en smidig internationell handel
09.09.2015
Landrisk

Företagskonkurser i Västeuropa

Företagskonkurser i Västeuropa

Företag konkurser i Västeuropa har upplevt två på varandra följande stormar. Subprime-krisen som medförde en ökning med  i genomsnitt + 11% i de tolv länder som studerats följdes föga förvånande av ytterligare chockvågor med ökningar på + 8% under 2012 och + 5% år 2013. Den genomsnittliga minskningen med  9% som observerats 2014 kommer att fortsätta med -7% 2015. Medan konkurserna fortsätter att öka i Italien och Norge  ser  vi de positiva effekterna av den blygsamma återhämtningen i euroområdet i tio andra länder (Tyskland, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Portugal, Storbritannien och Sverige).

 

Kontraster beroende på land

Även om det finns en markant förbättring i 10 av de 12 undersökta länderna (med undantag av Norge och Italien),  skiljer sig dynamiken mellan länderna och de aktuella insolvensnivåerna är ännu inte jämförbara med nivåerna före krisen. I själva verket har de flesta länder ännu inte återvänt till 2008 års nivåer.

Detta är desto mer märkbar i de sydeuropeiska länderna Italien, Portugal och Spanien, där de fortsatt höga arbetslöshetsnivåer dämpar tillväxtpotentialen.

 

contrasting decreases

 

2015 i linje med 2014

För 2015 förutspår en ytterligare minskning, i genomsnitt cirka 7 % för de 12 länder som granskats.

2015

 

Studien utgår från en prognosmodell  framtagen av Coface ekonomer och utgår från variabler som affärsklimat, investeringar och antal bygglov som utfärdas.

Denna model l innehåller sådana variabler som affärsklimat, investeringar och antalet bygglov utfärdas.

 

 

MEDIA KONTAKTER

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com 
 
Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 
Mail : justine.lansac@coface.com

Läs hela pressmeddelandet : Företagskonkurser i Västeuropa (266,33 kB)
Sidans topp