Coface garanterar en smidig internationell handel
21.11.2013
Landrisk

Franska företag på obestånd: Ingen förändring är att förvänta under 2014

Franska företag på obestånd
Små och medelstora företag drabbas åter hårdast

Antalet franska företag med svårigheter kvarstår på en hög nivå. Under de senaste tolv månaderna ( nov. 2012 till okt. 2013) identifierade Coface 62.431 företagskonkurser, en ökning med 4,3%. Små och medelstora företag (+8%) har drabbats hårdast i det rådande ekonomiska klimatet än mellanstora företag (-29%). Effekten har därmed avtagit och visar på en återgång till en mer normal situation för franska företagskonkurser med fler men mindre "kostsamma" fall (en minskning med -7,4%).

 

2013 ett rekordår för företag på obestånd

Enligt Coface beräkningar kommer 2013 att bli ett rekordår vad gäller företagskonkurser i Frankrike. I jämförelse med ca 60.500 företagskonkurser under 2012 förväntar Coface en ökning till 62.500 under 2013.

 

2014 kommer att bli ett svårt år för företag utan någon verklig förbättring när det gäller konkurser. Coface BNP-prognos för tillväxten är satt till +0,6% för 2014 (+0,1% för 2013). I samband med detta kommer en ökning av konsumtionen under 2014 vara svag. Eftersom detta är en kritisk faktor i Coface prognosmodell bör antalet företagskonkurser plana ut på en mycket hög nivå, runt 62.000.

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs hela pressmeddelandet : Franska företag på obestånd: Ingen förändring är att förvänta ... (137,55 kB)

Kontakt


Steffen FINK

Head of Coface Nordics
Jens Ravns Vej 11 C
DK-7100 Vejle
Telefon: +45 76 41 92 93
steffen.fink@coface.com

Sidans topp