Coface garanterar en smidig internationell handel
31.03.2015
Blogg

Garantera tillväxt och intäkter med rätt försäkring

Försäljning med kredit innebär en risk för varje företag. Därför är en försäkring av ett företags försäljning avgörande för att säkerställa en långsiktig lönsamhet. Utan en försäkring finns alltid en risk att köparen är eller blir insolvent och därmed inte kan betala vilket i sin tur leder till förlorade intäkter för företaget.

En kreditsäkring kan vara en väl värd investering och ett bra första steg mot en säkrare försäljning och stabilare tillväxt. Viktigt att tänka på inför valet av försäkring är att den ska vara anpassad efter företagets verksamhet och verksamhetsområde. Bedriver företaget försäljning mot utlandet ska detta finnas med i ett försäkringsavtal eftersom det påverkar möjligheten att få ut pengar ur försäkringen.

Det finns olika typer av avtal för kreditsäkring. Det finns avtal för kortare perioder och enstaka affärer eller projekt och avtal som löper under längre perioder. I vissa länder finns det fler aspekter som påverkar riskerna vid en affär. Det kan vara allt från politiska till ekonomiska aspekter som på något sätt innebär en större risk för insolvens hos köparen. Det är viktigt att försöka skapa sig en helhetsbild och en övergripande bedömning av riskerna som är förenade med försäljningen och sedan hitta en försäkring som möter behoven. Ett företag som har presenterat ett brett utbud av lösningar är Coface som erbjuder globala försäkringar, försäkringar vid särskilda risker och en försäkring som enligt dem ska säkra företagets tillväxt även i sämre tider.

Obetalda krediter kan hanteras på olika sätt, till exempel  med hjälp av inkassotjänster. Återigen kan detta skapa problem vid internationella affärer där regelverk och praxis kan variera kraftigt mellan olika länder och regioner. För att kunna hantera inkassoärenden och bedriva en god kreditstyring krävs internationella samarbeten och god kompetens inom området. En lyckad hantering leder till återbetalda skulder och eventuellt fortsatta samarbeten och goda relationer.

Det är inte bara krediter och uteblivna betalningar som kan skapa oro för företag som gör affärer, men med rätt kunskap och förberedelse går det att minimera risker förenade med både inhemska och globala affärer. Coface är ett företag som tillhandahåller tjänster inom kreditstyring och ger råd om vilka aspekter som är viktiga för kreditförsäkring, affärsinformation, inkasso, etc.

Författare:Olof Jansson

"Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface."

Sidans topp