Coface garanterar en smidig internationell handel
04.12.2012
Produktnyheter

Global lansering av TopLiner

Ett kompletterande kreditförsäkringsskydd
Coface tillkännager den globala lanseringen av TopLiner, ett kompletterande kreditförsäkringsskydd, som stegvis erbjuds inom ramverket för "Globalliance" kreditförsäkringsavtal om det ursprungliga försäkringsskyddet är lägre än önskat eller inte beviljats.
TopLiner är en flexibel, transparent och effektiv lösning för att täcka kreditrisker samtidigt som kunden agerar enligt villkoren i huvudavtalet. Avskild från traditionell underwriting och baserad på ett pris som är anpassat för risken ger TopLiner möjligheten för företag att fatta objektiva beslut när det gäller risktagande.

Kompletterande skydd som kombinerar fördelarna med huvudavtalet, effektivetet och transparens

-TopLiner är ett ej annullerbart kompletterande skydd integrerat i Globallianceavtalet, utan någon tillgångskostnad och som faktureras endast vid användandet.

-Tillgänglighet ges online, med omedelbart svar och transparent prissättning baserad på parametrar som kunden kan modifiera, utan automatisk förnyelse eller fakturering för limitavgifter.

 

Med TopLiner blir kunden mer involverad i risktagandet!

Genom upprättandet av TopLiner ger Coface företag möjligheten att själva ta ytterligare risker i realtid:

-Priset är ett mått på en faktiska risken. Kunden kan jämvöra kostnaden för risken och dess nettomarginal för att fatta ett objetkivt beslut.

-Det är kunden som ansöker om det belopp som skall försäkras (mellan €5,000 och €5 miljoner) och varaktigheten för försäkringsskyddet (mellan 30 och 90 dagar).

 

" Nu för tiden uppger fler och fler företag att de är villiga att debiteras i enlighet med kvalitén av risken. Detta återspeglar en ökad medvetenhet om riskintensifiering och ett behov av en större flexibilitet, mot bakgrund av det instabila ekonomiska klimatet", konstaterar Jean-Marc Pillu, Chief Executive Officer för Coface-koncernen.

Läs hela pressmeddelandet : Global lansering av TopLiner (26,88 kB)

Kontakt


Steffen FINK

Head of Coface Nordics
Jens Ravns Vej 11 C
DK-7100 Vejle
Telefon: +45 76 41 92 93
steffen.fink@coface.com

Sidans topp