Coface garanterar en smidig internationell handel
27.05.2016
Blogg

Händelser som har påverkat affärsvärlden och hur man skyddar sig mot dem

Att göra affärer är sällan 100 % säkert, men vissa situationer är mer fördelaktiga än andra. Affärer kräver ett stabilt och säkert politiskt och ekonomiskt klimat för att överleva och kunna växa. Oförutsägbara utvecklingar så som krig, regimförändringar osv. kan därför innebära stora konsekvenser för marknaden. Följande är några av de största händelserna som påverkat vår ekonomi under de senaste åren.

 

Flyktingkrisen och kriget i Syrien

Närmare fyra miljoner människor har idag tvingats fly från sina hem på grund av det krig som sattes igång 2011. Många av dessa har tagit sig till Europa i hopp om att kunna börja om på en säkrare plats. Flyktingströmmar av sådan storlek kan påverka och vara påfrestande för bland annat bostads-, arbetsmarknaden och ekonomin i stort. Verksamma företag kan finna att det blir en utmaning att göra affärer i det ekonomiska klimatet, och det kan även påverka export- och importindustrin. Den här typen av risker kan dock reduceras genom att använda sig av kredithantering (creditmanagment).

 

Röstningen om Skottlands självständighet

Det politiska läget i en viss region kan också påverka den mängd kontroll företag har över sina affärer. Folkomröstningen om Skottlands självständighet är ett exempel på detta. I detta fall påvisade landet ett tre gånger så stort budgetunderskott än Storbritannien i sin helhet. Hade ja-rösten gått igenom finns risken att många verksamheter hade påverkats och tvingats till att driva sina affärer i en ostabil ekonomi. När du gör affärer på en nationell, internationell eller global marknad kan du göra en kreditupplysning för att ta reda på om ett företags kreditvärdighet lever upp till dina affärskrav. Detta är ett bra sätt att reducera risker och ta smartare affärsbeslut.

 

9/11

9/11 påverkade internationella relationer, det politiska klimatet i både USA och andra länder samt ledde till omplaceringar av tillgångar. Det påverkade även flygindustrin, som fick ändra på sina regelverk och riktlinjer för säkerhet. Resandet mellan olika länder blev svårare, bland annat på grund av hårdare visa- och passkontroller, vilket i sin tur påverkade globala attityder. För att kunna göra säkrare affärer och för att nå tillväxt när man expanderar till utländska marknader kan man som företag använda sig av en kundkreditförsäkring. Detta innebär att du försäkrar dina krediter och skyddas mot obetalda fakturor.

 

Detta är som sagt bara några av de oförutsedda händelser som påverkat affärsklimatet världen över. I kristider, och speciellt innan dessa situationer uppstår, gäller det att skydda sina tillgångar långsiktigt. En effektiv metod för företag att reducera risker är genom kredithantering. Med försäkrade krediter kan verksamheten fortgå även då det oväntade sker.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp