Coface garanterar en smidig internationell handel
20.10.2015
Landrisk

Halvårsrapport företagskonkurser i Polen

Halvårsrapport företagskonkurser i Polen

Den nuvarande globala ekonomiska situationen kan sammanfattas som en gradvis återhämtning för avancerade ekonomier och turbulenta tider för tillväxtländer. Undantag från detta är de framväxande ekonomierna i Central- och Östeuropa , i synnerhet  Polen. På mikroekonomisk nivå speglar antalet företageskonkurser i Polen den accelererande ekonomiska tillväxten. Konkurser minskade med 5,1% under 2014. Denna trend fortsätter och konkurser minskade med 3,3% under första halvåret 2015.

 

Polen förväntas uppvisa en bred tillväxt. Coface förutspår att landets tillväxt kommer att nå 3,5% i år och 3,4% 2016 - en av de högsta ökningarna av BNP i hela regionen. Bättre ekonomiska utsikter, sjunkande arbetslöshet och stigande löner  har alla bidragit till högre BNP-tillväxt och en minskning av antalet företagskonkurser. Samtidigt har polska företag kunnat öka volymen av utrikeshandeln till nya destinationer, samt sina kärnmarknader

 

Konkurser fortfarande på uppgång inom vissa sektorer/branscher

Sektorer direkt beroende av konsumenternas efterfrågan gynnas av hushållens stigande köpkraft. Vissa branscher står dock fortfarande inför stora utmaningar

 

  • Byggnads - uppgång på grund av hushållens stigande konsumtion

Bostadsmarknaden har börjat generera positiv aktivitet. Med bättre förutsättningar på grund av dynamiken på arbetsmarknaden är hushållen mer motiverade att köpa bostäder, särskilt som de kan dra nytta av det låga historiska ränteläget.

 

Betalningserfarenheter  bekräftar dock att vissa företag fortfarande lider av tidigare svårigheter. De kraftigt  minskade av materialpriserna inom bygg innebär att tillverkare av byggmaterial finns i konkursstatistiken.

  • Plastbranschen- motsägelsefulla trender

 

Den första halvan av 2015 medförde en 100% ökning av konkurser bland företag som producerar och tillverkar gummi- och plastvaror. Detta kommer som en överraskning, eftersom plastsektorn  nyligen uppvisat en positiv utveckling.  Detta inkluderar ökd efterfrågan och en betydande nedgång i oljepriserna, den viktigaste råvara som används av sektorn. Men priserna på polyeten och polypropen ökade kraftigt under första halvåret  vilket innebär en negativt påverkan på plastomvandlare.

  • Transport - med förbehåll för utländska prestanda

 

Konkurser bland transportföretagen steg med 28% under första halvåret 2015 jämfört med sammanhängande period föregående år. Transportsektorn har upplevt lägre ordervolymer på grund av det ryska embargot. Dessutom  lider polska transportföretag  av tyska regler gällande  minimilöner som påverkar vagnar till Tyskland, en oerhört viktig marknad för polska transportföretag.

 

 
Viktig effekt av hushållskonsumtionen och  företagskonkurser

Den inhemska efterfrågan är den starkast bidragande orsaken till Polens ekonomiska tillväxt. Den privata konsumtionen ( 60% av BNP förra året) har stigit med  3% varje kvartal sedan början av 2014. Konsumentsidan gynnas av förbättringar på arbetsmarknaden med fallande arbetslöshet och stigande löner. Dessutom  stöds hushållens köpkraft av en betydande nedgång i oljepriserna och den övergripande deflationen av konsumentpriserna.  Även företagsklimatet är mer positivt. Med fler order  har polska företag ökat sin personalstyrka, liksom deras kapacitet. Under det första halvåret 2015 anställdes personal (1,1% jämfört med föregående period föregående år), medan lönerna ökade med 3,6% under samma period.

 

Enligt Coface's analys behöver tillväxten uppgå till minst 3,1% för att stabilisera konkurser bland polska företag. Den privata konsumtionen behöver en minsta tillväxt på 2,9%. Båda nivåerna har redan mötts av den polska ekonomin. Coface's prognos förutsätter att helåret 2015 kommer att medföra en minskning av företagskonkurser med  8%. Denna förbättring kommer att fortsätta nästa år, då konkurser väntas minska med 5%.

 

 

Media Kontakt

 

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com 
 
Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 
Mail : justine.lansac@coface.com

 

 

Läs hela pressmeddelandet : Halvårsrapport företagskonkurser i Polen (78,18 kB)
Sidans topp