Coface garanterar en smidig internationell handel
27.04.2015
Blogg

Hantera obetalda fakturor

Att hantera krediter är något som alla företag förr eller senare kommer att behöva göra. Att ge kredit innebär alltid en risk och en utebliven betalning är något som kan påverka hela verksamheten. Därför kan det vara bra att investera i en kreditförsäkring som ser till att en obetald fordring inte betyder förlorade intäkter.

Utan en försäkring kan det hända att ett företag i sin tur inte kan betala sina egna skulder. Det behöver nog inte nämnas att en sådan situation till varje pris vill undvikas av alla företag. Det viktiga är att tänka på att hitta ett skydd som täcker hela verksamhetsområdet och tar hänsyn till alla riskaspekter. 

En anledning till uteblivna betalningar från en kund kan vara insolvens som kan bero på olika saker som att:

  • Gäldenären saknar medel för att kunna betala
  • Gäldenären har i sin tur kundfordringar som inte kunnat drivas in
  • Regler kring handel gör det omöjligt för gäldenären att betala
  • Globala ekonomiska förändringar skapar instabilitet på marknaden
  • Naturkatastrofer och krig försvårar eller förhindrar handeln.

Ett sätt att hantera insolvens är att driva in obetalda fakturor inkasso. Utestående krediter som inte betalas drabbar särskilt små företag med litet kapital eftersom de i högre grad är beroende av ett jämt kassaflöde för att klara sig. Med hjälp av en bra inkassotjänst kan det vara lättare att skapa en god relation med gäldenären och därmed öka chanserna till fortsatt samarbete. Att hantera obetalda fakturor inkasso är känsligt och kräver alltid finkänslighet. Att hantera inkasso på rätt sätt är en del i en god riskhantering vid handel med inhemska aktörer men i synnerhet med utländska företag.

Coface har enligt sin hemsida flera specialutformade tjänster som tar hänsyn till olika typer av riskfaktorer och förutsättningar och kan skräddarsy lösningar utifrån särskilda företag eller affärer. De menar att de har en av de bästa metoderna för att förutse risker och beräkna vad som krävs för att minimera dem. Obetalda fakturor kan hanteras med hjälp av kreditförsäkringar eller med hjälp av inkassotjänster. Coface har enligt informationen på hemsidan möjlighet att skapa helt unika lösningar som möter de specifika behov man kan tänkas ha.

Mer information om hur man hanterar obetalda fakturor och andra problem eller riskfaktorer kan man få om man kontaktar ett företag som erbjuder kreditförsäkring och ber om förtydliganden av de många tjänster som finns tillgängliga.

"Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface."

Sidans topp