Coface garanterar en smidig internationell handel
13.04.2015
Blogg

Heltäckande tjänster inom kreditförsäkring

En kreditförsäkring är något som är särskilt viktigt att ha i tider som dessa, när instabilitet i ekonomin skapar oro och osäkerhet vid försäljningar och alla typer av affärer. Att försäkra sig mot obetalda krediter vid försäljning är bland det viktigaste för företag som vill kunna säkra sin tillväxt. Utan en försäkring riskerar man som företag att stå med stora fordringar till kunder som inte kan betala vilket leder till förlorande intäkter och dåliga resultat.

Ett annat sätt att minska risken för obetalda krediter är att vara noga med kontroll innan en affär går igenom. Att ha kunskap om ekonomiska och politiska förhållanden i en region eller ett land man planerar att göra affärer i kan göra det lättare att göra en bedömning av risker och osäkerheter kring affären.

Ett företag som gör bedömningar av sådana slag är Coface. Med hjälp av sina rutiner verkar de ha arbetat ut en bra grund för att bedöma vilka risker som är förenade med affärer av olika slag och i olika områden.

Ett sätt att hålla koll på sina kunder och de fordringar man har är att sätta upp en kundreskontra där alla kunder och deras respektive skulder finns med. Ett bra system gör det enkelt att leta upp kontaktuppgifter och aktuell skuld för en viss kund. För många företag är detta en bra hjälp för att få kontroll över sina kundfordringar, men det finns fortfarande företag som inte använder ett sådant register. Risken är då att de inte lyckas hålla reda på fordringar hos olika kunder vilket i sin tur riskerar att påverka resultatet och intäkterna. En hantering av olika konton är såklart viktigare ju större företaget är och ju fler kunder man har. För ett litet företag med få kunder kan många system och tjänster av det här slaget bli mer kostsamma än lönsamma. Coface har däremot anpassat sina tjänster så att de passar varje företag på bästa sätt.

En tjänst som håller koll på fordringar erbjuder en passande kreditförsäkring kan vara en bra investering som säkrar intäkterna och ökar lönsamheten. Eftersom affärer och marknader kan se väldigt olika ut finns det även en uppsjö av olika tjänster och lösningar som försöker täcka in alla tänkbara aspekter och innefattar allt från kreditförsäkring och koll på kundfordringar till inkasso, affärsinformation och tjänster inom kundreskontra.

Författare: Gustav Alexsson

"Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface."

Sidans topp