Coface garanterar en smidig internationell handel
08.09.2015
Blogg

Höj företagets kapitalanskaffning med rätt kredithantering

Alla företag behöver systematisk hantering av krediter och finansiella transaktioner för att undvika förluster. En bra kredithantering kan hjälpa företag att bevara ett jämnt kassaflöde vilket kan innebära att företaget kan expandera eller göra nya investeringar. Ett företag med obetalda krediter kan uppleva finansiella problem eftersom det kan saknas finansiella medel för att sköta produktion, expandera eller i sin tur betala fakturor vilket i värsta fall kan leda till att företaget går i konkurs.

Därför är det viktigt att ta hjälp av den kunskap som finns hos kredithanteringsföretag innan det är försent. Coface är ett företag som specialiserat sig på kreditförsäkring och kredithantering. De erbjuder olika typer av tjänster för olika företag i länder i hela världen. Några av tjänsterna innebär hjälp med kreditförsäkring, inkasso och kapitalanskaffning.

Försäkringarna täcker förluster som kan uppstå till följd av obetalda kundfakturor vilket ger ett jämnare kassaflöde och stadigare finanser för företag. Genom fakturaförsäljning eller fakturabelåning kan Coface erbjuda hjälp när det gäller företags kapitalanskaffning.

En fakturaförsäljning innebär att ett företags kundfordringar köps upp av ett fakturaföretag som betalar företaget det kunden skulle ha betalat, dessutom tas ansvaret för indrivningen över av fakturaföretaget. Genom att sälja sina fakturor kan man skapa sig bättre finansiella förutsättningar och förbättra sitt företags kapitalanskaffning.

Med skicklig hantering av krediter med mera hjälper Coface företag att hantera sina krediter utan oro för förluster. Experterna på Coface gör även grundliga utredningar av kredit- och betalningshistorik av de företag som deras kunder funderar på att göra affärer med så att de i förväg kan undvika att genomföra en dålig eller riskfylld affär. Genom kapitalanskaffning för företag kan Coface hjälpa företag som behöver ett större kapital vid till exempel dyra investeringar, som krävs för att utöka eller utveckla verksamheten. Alla tjänster som Coface erbjuder syftar till att skapa finansiell säkerhet för de företag som anlitar dem. Den finansiella säkerheten gör det möjligt för företag att utöka, växa, utveckla, expandera och på ett effektivare sätt bedriva sin verksamhet.

 "Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface."

Sidans topp