Coface garanterar en smidig internationell handel
30.04.2018
Blogg

Hur du får ut så mycket som möjligt av Internationell Handel

När du öppnar upp för internationell handel har du hela världen framför dina fötter. Du har möjlighet att göra affärer med företag på andra sidan jorden och på så sätt utvecklas och öka tillväxten. De långa avstånden är inte längre ett hinder och via modern teknik kan vi på en daglig basis hålla möten med personer flera hundra mil från den egna arbetsplatsen. Genom global handel är det enkelt att ta del av andra kulturer, men också att introducera andra kulturer för den egna produkten eller tjänsten.

Genom att avstånden i världen har minskat, rent handelsmässigt, är det lättare för företag idag att etablera sig och växa globalt. Konsumenterna erbjuds också ett större utbud och då konkurrensen blir större sjunker även priserna. Fördelarna är alltså många när det kommer till internationell handel, men det gäller att skydda sitt företag från eventuella risker. På grund av att du inte har lika nära till partners och kunder som du har här i Sverige måste du ha en större kontroll vad gäller transaktioner och andra faktorer som kan påverka företagets försäljning. Se därför till att ta hjälp av proffs som vet vad de sysslar med och som kan hjälpa dig med ekonomiska bedömningar. På så sätt kan du istället lägga din tid på att växa och utvecklas. För att göra detta på rätt sätt finns det vissa tips du kan ta hjälp av.

Tips för att lyckas med Handel Internationellt

För att ditt företag ska göra bra ifrån sig internationellt gäller det att skapa rätt typ av kontakter, både i länderna där du vill etablera dig, men också på hemmaplan. Att öka tillväxten är ofta den största anledningen till varför företag vill expandera globalt. Med ökad tillväxt tillkommer också mer risker, och då gäller det att ta hjälp av en erfaren rådgivare. Någon som kan hjälpa till med juridiska frågor och göra en riskbedömning, men också hantera effekterna om någon av riskerna skulle bli verklighet.

Genom att teckna en kreditförsäkring skyddar du företaget mot negativa investeringar, uteblivna inbetalningar och ekonomiskt instabila kundsamarbeten. På så sätt är det lättare att skapa sig en överblick och undvika de samarbeten som skulle kunna innebära en risk för förlust. En kreditförsäkring gör dessutom att företaget får ersättning om du trots allt skulle drabbas av förlust.

En annan viktig del av globaliseringen är inte bara att söka rådgivning, utan att söka branschspecifik rådgivning. Någon som kan mycket om den bransch du arbetar i eller vill investera i och som kan göra en Riskbedömning. Rådgivare med expertkunskaper och skräddarsydda lösningar är av yttersta vikt för att du ska veta vilka kontakter du ska knyta och vad du behöver tänka på för att lyckas. Det är också viktigt för att veta om landet i fråga verkligen är en bra marknad för den produkt eller tjänst som du tänker erbjuda. Branschspecifika målgruppsanalyser och marknadsundersökningar är alltså av yttersta vikt för att lyckas.

Vikten av Riskbedömning

Att driva företag innebär alltid någon form av risk. Det gäller att se upp för uteblivna inbetalningar och negativa kundrelationer, men också ränteförändringar och inflation i landet du gör affärer i. Att göra en grundlig Riskbedömning innan ditt företag ger sig in på en ny marknad är därför viktigt.

Vad är Riskbedömning?

Det är en tjänst där du i förväg tar reda på vilka risker som kan vara aktuella och hur du i så fall tacklar dem. Coface är en professionell rådgivare för företag som driver både nationell och Internationell Handel. De hjälper till att utveckla en stark och hållbar tillväxt samtidigt som de håller koll på riskerna och skyddar dig om de skulle uppstå. Med sin internationella närvaro kan de erbjuda dig en skräddarsydd tjänst med fokus på den bransch du arbetar inom.

Sidans topp