Coface garanterar en smidig internationell handel
29.06.2016
Blogg

Hur företag kan minska sin kreditrisk

När en bank, en finansiell institution eller ett företag lånar ut pengar till en låntagare ger de ut kredit. När ett företag lånar eller säljer saker på kredit riskerar de att utsättas för ekonomiska påfrestningar på grund av försenade eller uteblivna betalningar. Kreditrisk skapas när låntagaren förlitar sig på en framtida inkomst för att betala en nuvarande skuld. Långivaren å andra sidan kompenseras för denna risk genom att kräva ränta på lånet.

Dålig kredithantering var en av de bidragande faktorerna till den globala finansiella krisen år 2008. Krisen påvisade allvarliga brister inom de riskmodeller som fanns och underströk vikten av ordentlig kredithantering. Nedan nämns några metoder som företag kan använda sig av för att förbättra sin kredithantering och minska risker:

Kreditupplysning

Det första steget som varje företag bör ta innan de gör affärer med en intressent är att göra en kreditupplysning och titta på dennes finansiella situation. Speciellt inkomster och balansräkning blir här viktigt. I Sverige kan en kreditupplysning för privatpersoner göras för 3 år och för ett företag 5 år

Reducera krediter

Att undvika att sätta sig i riskfyllda situationer är ett effektivt eliminerande av kreditrisk. Detta gör man enklast genom att reducera den mängd krediter som ges ut. Istället kan företaget begära att få betalningar i förväg eller vid leveranstillfälle. Ju färre krediter, desto mindre risk för uteblivna betalningar.

Depositioner

Genom att fråga efter depositioner kan man försäkra sig om att man säkrar upp under en viss period. Om försäljningen under en månad exempelvis uppgår till 10,000 kr bör depositionen täcka detta. Om några fakturor finns utestående kan depositionen användas för att betala av dessa.

Inkasso

Hur mycket säkerhetsåtgärder man än tar går det ibland inte att värja sig mot de uteblivna betalningarna och affären blir ett inkassoärende. I dessa fall kan man som företag överlåta skuldindrivningen till en tredje part. Då köps fakturorna av ett utomstående bolag som sedan ansvarar för uppföljning och indrivning av skulder.

En kreditförsäkring är något som alla företag som handlar med krediter kan dra nytta av. Försäkringen ger dig kredit garanti och säkerställer ett jämnt kassaflöde även då kunder inte klarar av att betala sina skulder. Om du vill veta mer om olika lösningar och metoder för att minska kreditrisker kan du vända dig till Coface. De har stor erfarenhet av kreditlösningar och arbetar med företag och organisationer världen över.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp