Coface garanterar en smidig internationell handel
28.10.2015
Blogg

Inkassotjänster

Vikten av korrekt och kontinuerlig kredithantering för ett företag kan inte understrykas nog, och det finns flera fördelar som kommer av att utnyttja tjänster för kreditförsäkring och kredithantering för både nationella och internationella verksamheter. Försenade eller obetalda fakturor kan för ett företag innebära stora risker och kan försvåra den dagliga verksamheten avsevärt. Vare sig det gäller nya affärer eller kunder man haft långvariga relationer med, finns det alltid en risk för att betalningssvårigheter kan uppstå på grund av politiska, sociala eller ekonomiska faktorer i ett land. Om kunder på grund av något av dessa skäl inte kan betala sina fakturor, bör företaget försäkra sig om att det finns en plan att falla tillbaka på och att den dagliga verksamheten kan fortsätta som vanligt. För detta är kredithantering en bra lösning.

Coface arbetar med kredithantering och kreditförsäkring, och erbjuder skräddarsydda lösningar efter varje företags behov och förutsättningar. De erbjuder rådgivning och riskanalys, och arbetar med att utvärdera marknader för att förutspå risker som betalningssvårigheter hos företagets kunder. Kreditförsäkringen Coface erbjuder skyddar företag mot förluster och ger dem chansen att utforska nya marknader vid till exempel en expansion. Coface arbetar även med inkasso i Sverige, och vid händelse av att en kund inte klarar av att betala används dessa inkassotjänster för att driva in skulderna på ett korrekt och diskret vis.

På Coface arbetar personer med juridisk expertis, vilka har stor kännedom om de lagar och regler som gäller på olika marknader. Med hjälp av det globala nätverk och den kunskapsbas Coface har, kan inkassotjänster skötas med största försiktighet utan att skada relationer mellan företag och kund. Att utnyttja kredithanteringstjänster av detta slag kan spara tid och energi för företagen, som istället kan lägga sin fokus på den dagliga verksamheten. Kredithantering innebär för företaget också att man kan försäkra sig om ett konstant kassaflöde.

Coface AB har lång erfarenhet av kredithantering och försäkringar. De är verksamma i flertalet länder och erbjuder skräddarsydda kredithanteringslösningar för företag i olika utvecklingsskeden.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp