Coface garanterar en smidig internationell handel
19.02.2016
Landrisk

Kinas roll i Latinamerika, mycket mer än en handelsfråga

Kinas roll i Latinamerika, mycket mer än en handelsfråga

Kina, på väg att bli en viktig finansiell aktör för ekonomier med begränsad tillgång till internationella marknader, har meddelat sin avsikt att öka sina investeringar  i Latinamerika till 250 miljarder USD och att erhålla ett årligt handelsflöde på 500 miljarder dollar inom de närmaste tio åren. Detta tillkännagivande är goda nyheter för Latinamerika, som upplevde recession 2015. Enligt Coface prognoser, såg regionen en 0,6% nedgång i BNP 2015 och förväntas visa en marginell förbättring under 2016 (-0,2%).

 

 

Acceleration av handelsförbindelserna  mellan Kina och Latinamerika under de senaste 15 åren

Kina är nu den näst största importkällan till latinamerika (efter USA) och den tredje största destinationen för exporten (efter USA och EU).  2014 utgjorde Brasilien, Mexiko, Argentina, Colombia, Chile, Peru och Ecuador cirka 88% av regionens BNP och exporterade 83,3 miljoner USD till Kina, mot import av 152.2 miljoner dollar.

 

Export
Det framtida handelsscenariot förefaller mindre attraktivt

Coface förutspår  att Kinas BNP-tillväxt kommer att fortsätta att minska under de kommande åren, med 6,2% under 2016, en minskning från 6,9% 2015, och långt under den årliga tillväxten. Latinamerika tycks vara ett av de mest drabbade områdena i världen av den kinesiska nedgången, särskilt med avseende på dess handel och även på grund av låga råvarupriser, vilket också delvis förklaras av en mindre dynamisk verksamhet i Kina.

 

En investerare som letar efter möjligheter

Under årens lopp har Kina utökat sin internationella närvaro till andra kanaler förutom handel. De har i synnerhet ökat sin ekonomiska närvaro i Latinamerika och Afrika.

Investeringar

 

Trots att Kina har meddelat stora investeringar i Latinamerika, är dess förmåga att leverera osäker. Kina har också upplevt meningsskiljaktigheter  med latinamerikanska  företag och regeringar på grund av avtalsvillkor och miljöhänsyn.

 

Kina kommer att fortsätta att spela en viktig roll i Latinamerika  inom den närmaste framtiden, särskilt när det gäller investeringar. Latinamerika måste arbeta på att garantera ömsesidigheten i investeringarna  samt förbättra sin förståelse av Kinas investeringsmodell .

 

Media Kontakt

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com 
 
Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 
Mail : justine.lansac@coface.com

 

Läs hela pressmeddelandet : Kinas roll i Latinamerika, mycket mer än en handelsfråga (204,64 kB)
Sidans topp