Coface garanterar en smidig internationell handel
22.08.2016
Landrisk

Kinas tvåhastighets ekonomi

Kinas tvåhastighets ekonomi

Kinas ekonomi växte med 6,9% 2015, den långsammaste  expansionstakten  på 25 år. Tillväxten bör fortsätta att bromsa in under  2016 och 2017 och kommer förmodligen att hamna under regeringens genomsnittliga årliga tillväxtmål på 6,5% - som anges i femårsplanen  för 2016-2020. Kinas pågående strukturreformer  har flyttats till ett ökat fokus på tjänster och konsumtion, vilket gör landets två hastighets-ekonomi ännu tydligare. Klyftan mellan sektorvinnarna och förlorarna är kopplat till tillväxtpotentialen på medellång och lång sikt samt relevanta politiska åtgärder och strukturell efterfrågan.

 

 

 

 

 

MEDIA KONTAKT/

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com 
 
Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 
Mail : justine.lansac@coface.com

Läs hela pressmeddelandet : Kinas tvåhastighets ekonomi (309,23 kB)

Se även


Panorama Kina

Sidans topp