Coface garanterar en smidig internationell handel
18.04.2013
Landrisk

Klyftan mellan Europa och resten av världen ökar

Klyftan mellan Europa och resten av världen ökar
COFACE PANORMA SEKTORER
14 BRANSCH SEKTORER
3 STORA REGIONER: TILLVÄXTEN I ASIEN, NORDAMERIKA OCH EUROPEISKA UNIONEN

 

  • Kreditrisken har övergripande ökat inom metallindustrin och fortsatt tillfredsställande inom energi- och läkedelsindustrin
  • Ingen sektor i Europa har undgått kreditrisk medan flera branscher i Asien och Nordamerika däremot har sett sin risk förbättrats eller kvarstått på en bibehållen nivå.
  • Fokus: den traditionella detaljhandeln möter boomen inom e-handel, en källa till risk och möjligheter för företag.

 

KREDITRISKEN ÄR FORTFARANDE HÖG I EUROPA MEN UTSIKTERNA ÄR GYNSAMMA FÖR TILVÄXTEN I ASIEN OCH ÄVEN NORDAMERIKA

Den unika indikatorn (1) som är utvecklad av Coface ekonomer bekräftar ett betydande gap mellan branschrisker i framväxande Asien och Nordamerika å ena sidan och Europeiska unionen med 15 länder på andra sidan.

 

Den traditionella detaljhandeln och e-handeln rör sig alltjämt mot en riskabel europeisk modell.

 

 

 (1)    Coface riskindikator är baserad på förändringar i finansiella uppgifter som offentliggjorts av över 6.000 noterade företag från tillväxtländer i Asien, Nordamerika och Europeiska Unionen. Den är baserad på förändringar i omsättningen, lönsamheten, (netto)skuldsättningsgraden, kassaflödet och fordringarna

Den är indelad i riskklasserna: måttliga, medium, hög och mycket hög.

 

Läs hela pressmeddelandet : Klyftan mellan Europa och resten av världen ökar (129,55 kB)

Kontakt


Steffen FINK

Head of Coface Nordics
Jens Ravns Vej 11 C
DK-7100 Vejle
Telefon: +45 76 41 92 93
steffen.fink@coface.com

Se även


Panorama Sectors

Sidans topp