Coface garanterar en smidig internationell handel
26.09.2015
Blogg

Kommersiell Riskhantering

Ett konstant kassaflöde och kundfodringar som betalas i tid är två faktorer som krävs för att ett företag ska gå runt. Men en föränderlig ekonomi innebär alltid risker, och ett företag kan inte alltid försäkra sig om att kundernas betalningar kommer att göras i tid, eller ibland ens att de har förmågan att betala över huvud taget. Faktorer som förseningar orsakade av bank, det politiska klimatet i ett land och kundens betalningssvårigheter är alla svåra att råda över. Sådana situationer kan innebära förluster för ett företag som inte vidtagit några säkerhetsåtgärder.

En säkerhetsåtgärd kan tas genom att använda sig av en tjänst för kommersiell riskhantering som hanterar krediter och betalningar utan att riskera förluster. Coface är världsledande inom kreditförsäkringar och erbjuder kredithantering och riskbedömning speciellt anpassade efter kundens behov och förutsättningar. Försäkringen innefattar skydd mot utebliven betalning och förser kunden med motsvarande rörelsekapital. Hos Coface arbetar experter som arbetar med att göra kontinuerliga riskanalyser av sina kunders affärer, vilka sedan kan användas som underlag för framtida beslutsfattande. För kunds räkning analyserar de även trender på marknaden som kan ligga till grund för expansionsstrategier och kan öka tillväxt i bolag.

Genom att använda kommersiell riskhantering och tjänster som kreditförsäkring, fakturering, inkasso och riskbedömning kan ett företags långsiktiga lönsamhet säkerställas. Speciellt inkassoärenden kan visa sig känsliga och kräver stor kunskap, eftersom dessa är en viktig del i att upprätthålla kassaflödet i ett företag och påverkar resultatet. Här kan juridikkunniga experter vara till stor hjälp då de har kunskapen och nätverket som krävs för att driva in skulder på ett diskret och effektivt sätt. För globala verksamheter är det än viktigare med hög juridisk kompetens för att skapa sig en förståelse den lokala marknaden och de lagar som råder där.

Coface Sverige har lång erfarenhet och expertis vad gäller ekonomisk rådgivning och management. De är verksamma i mer än 60 länder och försäkrar dagligen sina kunders försäljning genom att erbjuda tjänster som kreditförsäkringar, kommersiell riskhantering och kredithantering. I nära samarbete med kund ges skräddarsydda lösningar baserade på kundens egna förutsättningar, allt för att skapa en hållbar och stark tillväxt.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp