Coface garanterar en smidig internationell handel
14.09.2015
Blogg

Kreditförluster

För ett företag som vill växa och vara framgångsrikt kan sådant som kreditförluster vara förödande. Förlusterna beror ofta på försenade eller uteblivna kundbetalningar. Anledningen till en utebliven betalning kan bero på insolvens eller konkurs hos kunden men kan också bero på det politiska läget i landet där kunden är verksam. Oavsett vilken anledningen är kan en utebliven betalning innebära stora svårigheter för ett företag eftersom rörelsekapitalet minskar.

För att skydda sitt företag från sådana kreditförluster kan man anlita tjänster hos ett professionellt kredithanteringsföretag. Ett sådant företag är Coface. De erbjuder systematiska lösningar och tjänster för hantering av krediter och kundfordringar för sina kunder. Nedan följer några av fördelarna med att anlita ett kredithanteringsföretag och teckna en kreditförsäkring:

  • En kreditförsäkring täcker den förlust som en utebliven eller försenad betalning genererar.
  • Försäkringen minskar risken för förluster och kan minska risken för konkurs eller insolvens hos företaget.
  • Coface erbjuder även riskanalyser och kan ta fram kreditupplysningar om ett företags potentiella kund vilket kan minska risken för en dålig affär eller kreditförluster bokföring.
  • Försäkringen ger ett stabilare kassaflöde för företag som kan utöka sin verksamhet och expandera på marknaden.
  • Företag som erbjuder kreditförsäkringar kan även ha andra tjänster i sitt utbud som exempelvis inkassotjänster. Genom att samla alla tjänster hos en och samma kredithanterare blir kostnaderna ofta lägre och hanteringen smidigare.
  • Ett kredithanteringsföretag kan även erbjuda hjälp med hur man sköter redovisning av kreditförluster i bokföringen.

Coface erbjuder många tjänster som kan vara användbara för företag som vill minska risken för förluster i samband med kundkrediter, export, försäljning och fakturor. Deras försäkring mot kreditförluster finns i olika utförande som är anpassade efter olika typer av företag och affärer. Till exempel kan man teckna en enskild försäkring för en särskild affär, men man kan även teckna en försäkring som skyddar mot kreditförluster vid återkommande affärer. Vilken försäkring eller tjänst man som företag bör välja beror helt och hållet på förutsättningarna och de risker man är utsatt för i samband med affärerna.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp